כדי שאורחים יידעו בדיוק איך להגיע אליך, למה לצפות, וכדי שהאירועים שלך יופיעו בתוצאות החיפוש כראוי, חשוב לעדכן את פרטי החלל שלך 

:כדי לעשות זאת
 על החויה הרצויה edit < My Experiences  
 Place & Amenities לוחצים על
 edit address בכתובת שבה החוויה מתקיימת, יש ללחוץ על
ממלאים את הכתובת והוראות ההגעה

ממשיכים הלאה וממלאים את פרטי הנגישות של החלל

שומרים את השינויים

Did this answer your question?