Alle collecties
FAQ
Hoe meld ik een teamlid ziek?
Hoe meld ik een teamlid ziek?

Wat je moet doen als iemand ziek is lees je in dit artikel.

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Indien iemand ziek is, zijn er twee zaken waar je rekening mee moet houden. Dit heeft namelijk effect op de planning en urenregistratie. Ten eerste kan dit teamlid niet ingepland worden, en ten tweede moeten de uren (indien er sprake is van een vast contract) als ziekteuren geregistreerd worden in de urenregistratie. Zo blijven het plus/min en verlofsaldo kloppen.

Iemand ziek melden op het rooster kan je doen via de ziekmeldingen in het Team panel (lees hier hoe). Dit zorgt ervoor dat het rooster aangeeft dat dit teamlid ziek is en dus niet kan werken of ingepland worden. Als het teamlid al ingepland staat, zal je een conflict op het rooster zien.

De ziekmelding via het Team panel zorgt er echter niet automatisch voor dat er ziekteuren geregistreerd worden. Dat moet nog gebeuren in de urenregistratie.

Hiervoor zijn twee opties:

  1. Dit teamlid stond al ingepland in het rooster voor die ziek werd, de geplande uren komen dan ook in de urenregistratie te staan. Bij het goedkeuren van de uren kan je dan aangeven dat het om ziekteuren gaat in plaats van gewerkte uren.

  2. Het teamlid stond nog niet in het rooster. Je kan in de urenregistratie dan urenregels toevoegen en deze het type ziekteuren geven. In dit artikel lees je er meer over.

Was dit een antwoord op uw vraag?