Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesUrenUrenregistratie 🕓Uren verwerken en goedkeuren
Verwerken van ziekte, verlof en bijzonder verlof
Verwerken van ziekte, verlof en bijzonder verlof

Het is belangrijk ziekte en verlof netjes bij te houden. Lees hier waar je op moet letten.

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Naast de gewerkte uren, kun je ook de improductieve uren bijhouden in de urenregistratie. In de urenregel kun je bij 'Type uren' kiezen voor verlof, bijzonder verlof of ziek. Standaard staat het type op 'gewerkte uren', maar dit kun je eenvoudig aanpassen door op het pijltje te klikken en een andere keuze te maken.
​


​
​Type improductieve uren


Ziekteuren

Indien iemand ziek is, zijn er twee zaken waar je rekening mee moet houden.

1. Een teamlid ziek melden in de planning: om ervoor te zorgen dat je een ziek teamlid niet inroostert, kun je het teamlid ziek melden in de planning. Als dit teamlid al ingeroosterd staat, zal dit aangeduid worden als conflict.


​In dit artikel leggen we je uit hoe je een teamlid ziek meldt via het Teampanel.
​

2. Ziekteuren registreren: het ziek melden in de planning zorgt er niet automatisch voor dat de ziekteuren geregistreerd worden. Dit moet je apart doen in de urenregistratie. Doe je dit niet, dan klopt het plus/min saldo niet meer.
​

Er zijn twee manieren om ziekteuren te registreren:

  1. Als een teamlid al ingepland stond op het rooster (dus voor hij of zij ziek werd), dan komen de uren terug in de urenregistratie als Geplande uren. Bij het goedkeuren van de uren zul je het Type uren nog moeten aanpassen van Gewerkte uren naar Ziekte.

  2. Als het teamlid nog niet ingeroosterd stond, dan zul je een nieuwe urenregel moeten toevoegen in de urenregistratie. Bij Type uren kies je dan voor Ziekte.


Verlofuren

Verlofuren gaan van het verlofsaldo van de medewerker af. Deze moeten dus geregistreerd worden, anders zal dit saldo niet meer kloppen.

Er zijn twee manieren in verlofuren te registreren:

  1. Verlof komt meestal in de urenregistratie via een verlofverzoek. Bij het verlofverzoek kan je aangeven voor hoeveel uren er verlof wordt opgenomen. Als dit verzoek goedgekeurd wordt, komen deze uren automatisch als verlofuren in de urenregistratie.

  2. Indien er geen verlofverzoek is ingediend, kun je alsnog verlofuren toevoegen in de urenregistratie. Je voegt dan eerst een urenregel toe en geeft vervolgens bij Type uren ''Verlof'' op.


Bijzonder verlofuren

Bijzonder verlof wordt gebruikt als een teamlid wordt doorbetaald, terwijl hij of zij niet kan werken. Dit is vaak vanwege speciale omstandigheden, zoals een begrafenis. Bijzonder verlof heeft hetzelfde effect als gewerkte uren: de uren worden namelijk niet van het verlofsaldo afgetrokken, tellen wel mee voor het plus/min saldo en worden meegeteld voor de loonkosten.

Er is ÊÊn manier op bijzonder verlof te registreren:

  1. Je kunt bijzonder verlof toevoegen in de urenregistratie door een nieuwe urenregel toe te voegen en ''Bijzonder verlof' bij Type uren te selecteren.

Het kan natuurlijk voorkomen dat een teamlid al ingepland stond op het rooster en de dienst niet is overgenomen of is weggehaald. Dan komt deze dienst terug in de urenregistratie onder ''Geplande uren''. Je kunt deze urenregel openen, het Type uren aanpassen naar ''Bijzonder verlof'' en dit vervolgens goedkeuren.

Was dit een antwoord op uw vraag?