Ga naar eitje

Automatisch en zonder handelingen altijd inzicht in je omzet vanuit Twelve? Met de koppeling tussen Twelve en eitje heb jij direct elk uur een update van de omzet in eitje. Buiten het feit dat je nooit meer handmatig je omzet hoeft in te vullen, heb je zo ook de mogelijk om direct live inzicht te krijgen in de gemaakte loonkosten.

Integratie activeren

Om de koppeling te activeren met Twelve ga je naar: Meer > Integraties > Integratie toevoegen en selecteer de Twelve integratie. Je moet hierna je authenticatie gegevens invullen om de integratie te activeren. Dit zijn helaas niet je gewone Twelve inloggegevens, maar zijn API keys. Dit klinkt spannend, maar je hoeft alleen maar even Twelve te contacten om deze te ontvangen. Dit zijn nogal lange codes dus wij adviseren je om deze via de mail op te vragen.

Integratie instellen

Eenmaal de integratie opgezet, je moet dan alleen nog even bepalen welke omzet je allemaal wilt ophalen. In deze integratie is het mogelijk om op twee verschillende manieren te koppelen:

  1. Op omzetgroep: Koppel op omzetgroep om onderscheid te kunnen maken tussen bijv. de omzet uit de bar en keuken.

  2. Op vloerplan: Koppel op vloer plan om de omzet te verdelen over de locatie van de omzet.

Was dit een antwoord op uw vraag?