Alle collecties
Kennis
Vaardigheden 📊
Functies en vaardigheden toewijzen aan teamleden
Functies en vaardigheden toewijzen aan teamleden

Lees hier hoe je vaardigheden en functies toewijst aan teamleden en hoe je een standaard functie aanmaakt voor een teamlid.

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Als je vaardigheden en functies hebt aangemaakt, kan je die nu gaan toewijzen aan teamleden. Een teamlid krijgt automatisch een functie toegewezen als die alle vaardigheden bezit die bij die functie horen.

Je kan vaardigheden en functies op twee manieren toewijzen aan een teamlid. Via het profiel van een teamlid en via de pagina met vaardigheden.


Via het profiel van teamlid

Je kan vaardigheden en functies toekennen via het profiel van een teamlid.

 1. Klik bovenaan op 'Team' > Teamleden.

 2. Klik op het teamlid waar je vaardigheden aan wilt toewijzen.

 3. Klap de functies open en duid de vaardigheden aan die je wilt toewijzen.

 4. Volg op hoever het teamlid staat in het behalen van de functie.
  ​

Je kan ook een standaard functie toevoegen aan een teamlid. Dit betekent dat het teamlid altijd deze functie krijgt toegewezen bij een ingeplande shift op het rooster. Lees hier meer over het gebruik van functies op de planning.

 1. Ga naar 'Team' > Teamleden.

 2. Kies het betreffende teamlid.

 3. Aan de linkerkant, klik op 'Vaardigheden'.

 4. Klik rechtsboven op 'Standaardfunctie op rooster'.

 5. Selecteer de functie die je wilt geven aan dit teamlid. Dit wordt automatisch opgeslagen.
  ​

⚠ī¸ Let op: Je kan maar ÊÊn standaardfunctie per teamlid toewijzen. Het teamlid krijgt in het profiel ook de functiebadge.


​


Via de vaardighedenpagina

 1. Klik bovenaan op 'Kennis' > Vaardigheden.

 2. Klik dan rechtsboven op 'Vaardigheden toekennen'.

 3. Je kan nu snel vaardigheden en functies toekennen aan verschillende teamleden.

 4. Als je naast een functie het vinkje aanklikt worden meteen alle vaardigheden in die functie aangeduid. Je kan ook een vaardigheid apart toewijzen.

Was dit een antwoord op uw vraag?