Alla samlingar
Vanliga frågor
Hur fungerar provläge?
Hur fungerar provläge?

Funderar du på att göra ett prov? Så här funkar det!

Ludvig avatar
Skrivet av Ludvig
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Innan du skapar och genomför ett prov så rekommenderar vi att du skapat minst en vanlig övning (ej provläge) och genomfört med dina elever. Har du inte full koll på det ännu, läs denna guide och genomföra en vanlig övning med dina elever! Därefter kan du återkomma till provläget.

Nedan beskrivs stegen för att genomföra ett prov.

1. Läraren skapar ett prov
Provläge är en inställning som går att slå på i sista steget när man skapar en övning (se bild nedan). När man slår på provläge så slås automatiskt facit av.

2. Provet syns i övningslistan
Nu syns det en ny övning (namngiven "Prov") för både eleven och läraren, men övningen är lila istället för blå.

För läraren:
Provet är lila och har en knapp för att starta prov

För eleven:
Provet är lila, och om eleven klickar på provet kommer hen inte in. Läraren måste starta provet först.

3. Läraren startar provet
När läraren tryckt på Starta öppnas provet för eleverna och de kan börja räkna. I provläge får de får ingen direkt feedback huruvida svaret är rätt (en kommentar i gult, grönt eller rött) utan lämnar sitt svar och trycker nästa.

4. Provet avslutas.
Provet kan avslutas på två sätt: eleven lämnar in eller läraren tycker på stopp-knappen, då kan eleverna inte längre svara.

Ifall läraren stoppar provet, då stoppas det för ALLA elever. Läraren kan välja att fortsätta provet vid ett senare tillfälle. (Ifall en elev är inne i provet när läraren stoppar, så går det fortfarande att skriva i uträkningsytan, men det går inte att svara och uträkningen kommer inte sparas).

Om ett prov stoppas så kan eleverna i övningslistan se en lila cirkel över hur stor del av provet de gjort men kan inte inte, som vid vanliga övningar, se hur det har gått.

5. Läraren avslutar provet.
Genom att avsluta provet ger du eleverna möjlighet att se sitt resultat och reflektera över vad de kunde/inte kunde. Det motsvarar att lämna tillbaka ett rättat prov till eleverna igen.

För att avsluta provet behöver du först stoppa provet, sedan klickar du på de tre prickarna till höger om övningen och väljer Avsluta prov. Då får alla elever som har tillgång till provet tillbaka sitt resultat och kan se facit, därför är det väldigt viktigt att endast göra detta när alla elever har skrivit klart provet.


Om du inte vill att dina elever ska se sitt resultat så behöver du inte avsluta provet som lärare, då räcker det med att stoppa det. Du kan fortfarande se hur det gått för eleverna i Resultatmatrisen, precis som vid en vanlig övning.

Om läraren väljer att avsluta provet så får eleverna se vad de gjort rätt och fel. Då ser deras hjul till vänster ut som på en vanlig övning, alltså ifylld med färgerna grönt, rött eller gult - beroende på hur elevens resultat ser ut. Då kan också eleverna gå tillbaka in i provet, för att kunna gå igenom sina lösningar och uträkningar.


-----------------------------------------

Vanlig fallgrop:
- Läraren vill rätta provet innan alla elever räknat klart och lämnat in. Detta blir galet i nuvarande version. Viktigt att du väntar med att rätta tills alla elever är klara. Du kan alltid gå in i Resultatmatrisen medan provet pågår och i realtid se hur eleverna svarar.

Är det krångligt? Eller funkar på fel sätt?
Snälla hör av dig och berätta hur du vill ha det. Vi älskar feedback! ❤️

Fick du svar på din fråga?