Alla samlingar
Vanliga frågor
Vanliga frågor

Här finns tips och svar på vanliga frågor

Daniel Hagstedt avatarJulia avatarElin avatar
6 författare46 artiklar
Kom igång-video för elever med iPad
Spela upp uträkning
Schemalägga övning
Översättning i Magma
Jag har/är en elev som råkat skapa ett lärarkonto, vad gör jag?
Provräkna som elev från lärarkonto
Avsluta prov
Rapportera felaktiga uppgifter
Repetitionsuppgifter: Dela ut övningar utifrån de områden eleverna behöver träna mer på
Filtrera dina övningar
Ändra övning
Uppläsning i Magma
Skriva ut övning
Dela övning med kollega
Rapporter på elevernas resultat i Magma
Kom igång-video för elever med CB/PC utan touch
Ändra namn på en klass
Kategorisera dina övningar
Avfölj klass
Kom igång-video för elever med CB/PC med touch
Lägg till elever till en övning som redan är skapad
Uppläsning i Magma från elevkonto
Hur fungerar provläge?
Hur rättar jag manuellt? Hur ändrar jag den automatiska rättningen?
Översättning i Magma från elevkonto
Vilka språk kan man översätta text och uppläsning till?
Hur gör jag samma prov med olika elevgrupper vid olika tidpunkter?
Nåla fast och lyft upp elevernas uträkningar
Hur ändrar/raderar jag en övning?
Ställ in adblockern uBlock så att lärarwebben fungerar!
Vad tycker lärarna om Magma?
Svårt att skriva enheter (elever)
Tips för att skriva multiplikationstecknet och variabeln X på iPad
Resultatmatrisen - såhär överblickar du elevernas resultat
Skolverkets Bedömningsstöd
Det går inte att scrolla
Hur funkar Magma med tanke på GDPR?
Går det att använda Magma på dator utan touch?
Behöver jag touchpenna för att använda Magma?
Hjälpkö - hur fungerar den?
Skapa grupper av elever i Magma
Dela klass med kollega
Vad tycker elever om Magma?
På vilka plattformar finns Magma?
Låsa iPad när eleverna gör prov
Hur fungerar säkert läge vid prov?