När eleverna har börjat räkna på en övning som du delat ut till dem, kan du via Resultatmatrisen följa hur det går för klassen. Resultatmatrisen uppdateras även i realtid. Det gör att du enkelt kan upptäcka och adressera kunskapsluckor direkt när de uppstår. Såhär gör du!

1. Klicka var som helst på den vita ytan på den övning du vill titta på.

2. Här kommer du se en matris som är helt eller delvis ifylld (beroende på hur långt eleverna hunnit räkna). Matrisen uppdateras i realtid.

Grönt = Rätt på första försöket
Gult = Två försök eller mer för att nå rätt svar

Rött = Fel svar

Öga = Eleven har tittat i facit

Siffra = Hur många gånger eleven lämnat in ett svar

  • Den här vyn ger en tydlig överblick över vilka elever som haft lätt för momenten i övningen (t.ex. Adam) och därför eventuellt behöver utmanas.

  • Du kan också se om någon elev haft det kämpigare (t.ex. Elias) och behöver öva mer på momentet.


  • Genom att tittat på resultatet för en specifik uppgift, kan du kan även identifiera kunskapsluckor för hela klassen. I exemplet ser vi att det är t.ex. uppgift 2b nästan alla elever i klassen haft problem med.

3. Klickar du sedan på en ruta i matrisen så kan du se alla elevers uträkningar på just den uppgiften.

Vill du få inspiration och tips på arbetssätt som möjliggörs just tack vare dessa funktioner i Matteappen? Titta på det här webinariet.

Hittade du svaret?