Om du har delat ut en övning till en klass men vill lägga till en till klass, grupp eller enskilda elever kan du göra det i efterhand såhär:

Hitta övningen du vill lägga till eleverna i och tryck på kugghjulet till höger om övningens namn.

När du har tryckt på kugghjulet kommer en ruta med olika alternativ synas. Tryck då på Ändra.

När du har tryckt på Ändra kommer du visas vilka uppgifter du har lagt till i din övning. Om du inte vill göra några ändringar, tryck på Nästa uppe i högra hörnet.

Nu Kommer du kunna se vilka klasser, grupper och elever som har till gång till övningen.

Ifall du vill lägga till en grupp eller klass, tryck på klassen/gruppens namn så dom blir blåa.

Ifall du bara vill lägga till enskilda elever, tryck på + Välj enskilda elever.

Då kommer du se en lista med dina elevers namn sorterade efter klass. Välj eleverna du vill lägga till genom att trycka på elevens namn och tryck sen på Spara uppe i det högra hörnet.

Till sist, tryck på Uppdatera högst upp i skärmens högra hörn för att spara dina ändringar!

Hittade du svaret?