Vi har börjat kategorisera uppgifterna utefter delområde i centralt innehåll. Till en början kommer du hitta detta på t.ex. FoAT, gamla NP, våra egna screenings mm. Detta för att ni på ett enkelt sätt ska kunna skapa övningar utifrån de områden dina elever behöver träna mer på.


Så här gör du för att dela ut en sådan övning:

  1. Du går först till Resultatmatrisen genom att trycka på en övning du har skapat. Där kommer du se två ikoner uppe i vänstra hörnet. Tryck på den som ser ut som ett stapeldiagram.

Obs! Om du skapat en övning där alla uppgifter kommer från samma delkapitel kommer det inte gå att öppna denna vy.

2. När du har tryckt på den kommer du till en ny vy. Här ligger eleverna i ovankant och områdena till vänster. Det finns även lite fler färger i rutorna än i den vanliga vyn.


Mörkgröna = 90% rätt eller mer
Ljusgröna = Över 50% rätt
Gula = Mellan 30-50% rätt
Röda = Under 30% rätt (men eleven har fortfarande svarat på frågan)
Vita = Inget svar

Till vänster så ser du områden i centralt innehåll som prövats i just din övning. Du ser även vilket delkapitel, kapitel och bok de tillhör i våra centralt innehåll-böcker. Genom att trycka på den ruta som tillhör ett visst delområde (t.ex. Omkrets nedan) så kan du skapa en övning där eleverna får repetera just detta. Uppgifterna kommer väljas utifrån våra delkapitel i böckerna skapade utifrån centralt innehåll.


3. Följande meddelande kommer dyka upp på din skärm. Trycker du på Skapa så kommer övningen automatiskt att delas ut till alla elever som fått hälften rätt eller färre på de uppgifter som prövat detta specifika område.

Övningen kommer dyka upp i din övningslista precis som vanligt. Genom att trycka på Kugghjulet kan du alltid ändra i en övning, t.ex. ändra namnet, lägga till/ta bort uppgifter, lägga till/ta bort elever som ska få övningen.

OBS! Eftersom kategoriserngen sker stegvis så kan du se att i vissa övningar står det "Övrigt" som område. Det innebär att vi ännu inte har hunnit kategorisera dessa uppgifter men det kommer att göras inom kort 😊 Skriv gärna till oss i chatten om ni har frågor eller funderingar!

Hittade du svaret?