Avsluta prov

Så här delar du resultatet med eleverna när de utfört ett prov!

Ella avatar
Skrivet av Ella
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Genom att avsluta provet ger du eleverna möjlighet att se sitt resultat och reflektera över vad de kunde/inte kunde. Det motsvarar att lämna tillbaka ett rättat prov till eleverna.

För att avsluta provet behöver du först stoppa provet, sedan klickar du på de tre prickarna till höger om övningen och väljer Avsluta prov. Då får alla elever som har tillgång till provet tillbaka sitt resultat och kan se facit, därför är det väldigt viktigt att endast göra detta när alla elever har skrivit klart provet.


Om du inte vill att dina elever ska se sitt resultat så behöver du inte avsluta provet som lärare, då räcker det med att stoppa det. Du kan fortfarande se hur det gått för eleverna i Resultatmatrisen, precis som vid en vanlig övning.

Om läraren väljer att avsluta provet så får eleverna se vad de gjort rätt och fel. Då ser deras hjul till vänster ut som på en vanlig övning, alltså ifylld med färgerna grönt, rött eller gult - beroende på hur elevens resultat ser ut. Då kan eleverna också gå tillbaka in i provet, för att kunna gå igenom sina lösningar och uträkningar.

Fick du svar på din fråga?