Avsluta prov

Så här delar du resultatet med eleverna när de utfört ett prov!

Ella avatar
Skrivet av Ella
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Genom att avsluta provet ger du eleverna möjlighet att se sitt resultat och reflektera över vad de kunde/inte kunde. Det motsvarar att lämna tillbaka ett rättat prov till eleverna.

För att avsluta provet klickar du dig in på provet, och klickar sedan på Avsluta.


Om du väljer att avsluta provet så kan eleverna se vad de gjort rätt och fel. Då ser deras hjul till vänster ut som på en vanlig övning, alltså ifylld med färgerna grönt, rött eller gult - beroende på hur elevens resultat ser ut. Då kan också eleverna gå tillbaka in i provet, för att kunna gå igenom sina lösningar och uträkningar.

Tips!

Du kan också starta, pausa och avsluta provet för enskilda elever. Om t.ex. inte alla elever har räknat klart och du vill dela resultatet med de elever som är klara, eller om en elev ska göra provet vid ett annat tillfälle kan du välja att starta provet för endast denna elev.

Detta gör du genom att klicka dig in i övningen, till vänster om elevernas namn finns de olika Status-inställningarna.

Fick du svar på din fråga?