Skip to main content
Bysykkelstasjoner

Teknisk info om stasjonene

Kristin avatar
Written by Kristin
Updated over a week ago

Stasjonene består av tre deler: en søyle, en låsrekke i varierende lengde, og en eller flere reklamevitriner. Søylen er 3 meter høy, og det er her elektronikken sitter. Stasjonen er festet på stål-/ betongfundamenter, som er gravd ned i grunnen, eller festet direkte i bakken, der det er mulig. Rundt stasjonene er det asfaltert eller lagt gressarmering.

Låsrekken kommer i moduler på litt over 2 meter, med tre eller fem låser, avhengig av om stasjonen er ensidig eller tosidig. Noen stasjoner har ni låser, andre over 50, alt etter som hva plassen tillater og behovet i området.

Reklamevitrinen måler 195 ganger 133 cm, og er innvendig opplyst. Reklameplakatene blir jevnlig skiftet ut av Clear Channel Norway. En stasjon med to reklamevitriner bruker ca. 3700 KwH i året.

Did this answer your question?