คลิกที่นี่เพื่อเปิดเต็มหน้าจอ

วิธีนี้เป็นการเช็ครายการที่เราได้ลงรายการไว้ ในหน้า รายรับ และรายจ่าย ที่จะเชื่อมโยงมาถึงการลงบัญชี  ที่ทำให้ด้าน Dr. และ Cr. ไม่เท่ากัน เราสามารถตรวจสอบนรายการได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ให้เข้าไปที่เมนูบัญชี >> บัญชีรายวัน >> ดูทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่มค้นหาขั้นสูง ระบบจะแสดง Pop Up ให้กรอกข้อมูลเพิ่ม จากนั้น กำหนดวันที่ที่เราต้องการตรวจสอบ แล้ว ติ๊กที่ช่องรายการที่ควรได้รับการตรวจสอบ แล้วกดค้นหา

ขั้นตอนที่ 3 ระบบจแสดงรายการที่เกิดข้อผิดพลาด ให้กดเข้าไปดูที่เอกสาร

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อกดเข้าไปในเอกสาร จะพบรายการผิดพลาด ให้กดเข้าไปแก้ไขให้ถูกต้อง

รายการผิดพลาด เช่น ไม่ได้ใส่ผังบัญชีย่อย ยอด Dr. Cr. ไม่เท่ากัน หรือมีช่องว่างเพิ่มขึ้นมาเป็นต้น

ตัวอย่าง ด้านล่างมีช่องว่างเกินขึ้นมา การแก้ไขคือ กด X ลบออกไป เม่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดอนุมัติรายการ

สามารถดูวิธีตรวจสอบเอกสารที่มีข้อผิดพลาดโดยกดคลิก ที่นี่

-จบวิธีการตรวจสอบรายการลงบัญชีที่มีข้อผิดพลาด-

Did this answer your question?