Přiznání DPH je možné získat v XML i prostřednictví API Flexi. Tato funkčnost byla vyvinuta pro webové rozhraní z toho důvodu využijeme REST API V2.

Lze využít HTTP metodu: POST

Přiznání DPH je dostupné na adrese:

https://demo.flexibee.eu/v2/c/demo/priznani-dph

Pro generování výstupu jsou dostupné parametry, které uvedeme do těla požadavku:

koeficient - povinný parametr, standardní hodnotu uveďte 1 (100%).

rok - povinný parametr, uveďte rok, ze který přiznání generujete (např. 2020, 2021 apod.)

perioda - povinný parametr, uveďte ctvrtleti pro čtvrtletní přiznání nebo uveďte mesic pro měsíční přiznání

mesic - povinny parametr v případě měsíční periody, uveďte počáteční měsíc, od kterého se přiznání generuje (např. 1, 3 apod.)

ctvrtleti - povinny parametr v případě čtvrtletní periody, uveďte kvartál, za který přiznání generujete - Q1, Q2, Q3 nebo Q4.

format - povinný parametr, určující formát výstupu, v našem případě XML, obdobně je možné stáhnout PDF

vystup - povinný parametr v případě formátu PDF, jedná se o kód tiskové sestavy, obvykle je hodnota priznaniDPH2019%24%24SUM (%24 zastupuje $, sestava je sumována)

druh - povinný parametr, určuje druh přiznání k DPH - řádné, řádné opravné, dodatečné, dodatečné opravné, hodnoty parametru jsou - radne, radneOpravne, dodatecne, dodatecneOpravne

vyporadaciKoeficient - nepovinný parametr, tento koeficient není přepočítávám programem, proto je třeba si ho vypočítat a zadat ručně

zmenaOdpoctu - nepovinný parametr, změnou odpočtu se rozumí rozdíl mezi vypočteným odpočtem a uplatněným odpočtem. (ř. 53)

dodatecneOproti - povinný parametr v případě dodatečných přiznání, jedná se o odkaz na řádky přiznání DPH, kde jsou uložena předchozí přiznání, odkaz je pomocí ID předchozího přiznání.

ID předchozího přiznání získáte v evidenci https://demo.flexibee.eu/c/demo/radek-priznani-dph/properties

Filtrovat pro vyhledávání daného předchozího přiznání můžete takto:

/radek-priznani-dph/((rok eq "2021") and ((mesic eq "8") and ((clenDph is null) and (typSzbDphK is null))))

Ekvivalentně se měsíc opět mění na ctvrtleti eq "Q3"

datumZjisteni - povinný parametr v případě dodatečných přiznání, datum zjištění změn ve formát YYYY-MM-DD

Výsledek

Pro rozpoznání, zda byla služba vykonána úspěšně, lze kontrolovat HTTP status odpovědi.

V případě úspěšného vykonání služby je vracen HTTP status 200 a dokument odpovídající vybranému formátu XML nebo PDF.

V případě neúspěchu je vracen status 4xx/5xx a zpráva o důvodu neúspěchu.

Ukázky volání

Řádné přiznání k DPH v XML za 2. čtvrtletí 2021:

URL:

https://demo.flexibee.eu/v2/c/demo/priznani-dph

Body:

rok=2021&perioda=ctvrtleti&ctvrtleti=Q2&druh=radne&koeficient=1&format=xml

Řádné opravné přiznání k DPH v PDF za březen 2021:

URL:

https://demo.flexibee.eu/v2/c/demo/priznani-dph

Body:

rok=2021&perioda=mesic&mesic=3&druh=radneOpravne&koeficient=1&format=pdf

Dodatečné přiznání k DPH v XML za 3. čtvrtletí 2021:

URL:

https://demo.flexibee.eu/v2/c/demo/priznani-dph

Body:

rok=2021&perioda=ctvrtleti&ctvrtleti=Q3&druh=dodatecne&koeficient=1&format=xml&datumZjisteni=2021-04-04&dodatecneOproti=123

Našli jste odpověď?