Jelikož se blíží termín odevzdání OSS, ukážeme si, jaké jsou nejčastější chyby při vytváření výkazu pro OSS, se kterými se můžeme setkat.

Základní kontrola

Obecně při jakékoliv nejasnosti zkontrolujte tyto dva kroky:

1) máte správně nastavené OSS?

 • toto můžete zkontrolovat podle návodu, který jsme vydali již v minulosti

 • ve videonávodu se dozvíte, co je režim One stop shop, jak ho nastavit ve Flexi a jak provádět kontrolu.

2) máte nejnovější verzi Flexi?

 • aktuálně nejnovější verze je 2021.8.1, kde se opravovali chyby ohledně výkazu pro One stop shop

 • pokud novou verzi nemáte, je potřeba ji aktualizovat stažením instalačního balíčku zde (pokud máte cloudovou licenci, kontaktujte podporu se žádostí o přednostní nasazení verze, pro lokální instanci stahujete univerzální balíček na lokální instanci nebo na server)

Nejčastější otázky a odpovědi

Pokud jste si ověřili oba dva body, můžete pokračovat k FAQ:

1) Proč faktura nevstupuje do přiznání OSS?

 • základním problémem, proč faktura nevstupuje do výkazu je, že na faktuře není správný předpis zaúčtování - předpis zaúčtování musí obsahovat kód plnění pro OSS:

 • také se OSS týká výhradně faktur pro odběratele, kteří NEJSOU plátci DPH (v menu Obchodní partneři - Adresy firem tedy nesmí být zaškrtnuto pole "Plátce DPH" a nesmí být na faktuře vyplněno DIČ!!) - pokud je odběratel plátcem, nejedná se o režim OSS, ale o standardní Reverse charge

2) Export do XML končí chybou aplikace nebo nejde nahrát na portál

 • pokud vám nelze vygenerovat XML přiznání OSS, máte starou verzi Flexi a je třeba ji aktualizovat na verzi 2021.8 a vyšší.

 • XML vhodné pro odevzdání je nutné generovat výhradně v menu Účetnictví - Účetní výstupy - Daňové přiznání OSS, kde v posledním kroku zaškrtnete pole "Přiznání v XML"

 • pokud vygenerujete XML na detailu přiznání OSS, kde kliknete na ikonu "dvou šipek" a poté zvolíte "Export do XML", na portál pro OSS vám nahrát nepůjde, protože pro to není tento výstup uzpůsobený!

3) Kde najdu výstup pro OSS v PDF formátu?

 • prozatím PDF výstupy ve Flexi nenajdete, aktuálně je možné položky a řádky přiznání exportovat pouze do xls formátu na detailu přes ikonu "dvou šipek" - Export do Excelu, viz. bod 2)

4) Nechce se mi nastavovat speciální typ dokladu pro OSS, co můžu dělat?

 • ideální je rozlišovat typ dokladu na OSS a jiné (není nutné mít typ dokladu speciálně pro každou zemi)

 • pokud ale nechcete rozlišovat typy dokladu, můžete využít typ dokladu pro standardní fakturu a do předpisu zaúčtování vložit předpis s kódem plnění OSS, tak vám vstoupí faktura do OSS (samozřejmě za splnění podmínek jako je odběratel z jiné země, neplátce a faktura po 1.7.2021..)

5) Nezakládám odběratele do adresáře, mohu i tak dostat fakturu do přiznání OSS?

 • ano, nesmíte mít ale u odběratel vyplněné pole DIČ a stát DPH musí být jiný, než Česká republika.

6) V průvodci přiznání OSS nemám volbu generace do XML.

 • toto znamená, že máte starou verzi Flexi a je potřeba ji zaktualizovat na verzi 2021.8 a vyšší, viz. základní body výše.

7) Kde nalezne nastavení a přiznání OSS ve webovém rozhraní?

 • aktuálně je nastavení a přiznání OSS dostupné pouze v desktopové aplikaci

8) Za jaké období se OSS podává?

 • Výstupy z OSS se odevzdávají kvartálně ve vývozním režimu, v dovozním režimu měsíčně.

Našli jste odpověď?