Přehled změn v ABRA Flexi (3. 12. 2021):

Legislativa

 • Nový vzor českého formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty č. 23.

Nové funkce

 • API nabízí novou službu pro fakturaci skladových pohybů.

 • V API je dostupný přehled změn vybraného záznamu.

 • Zajištěna kompatibilita s novějšími verzemi databáze PostgreSQL 11, 12 a 13.

  • Odpovídajícím způsobem byly aktualizovány závislosti linuxových instalačních balíčků DEB a RPM.

   • Instalace se nezdaří, pokud má PostgreSQL ve výchozí konfiguraci nastaveno šifrování hesel algoritmem scram-sha-256. Například při instalaci z přidaného PostgreSQL repozitáře.

   • Lze vyřešit samostatnou instalací postgresql-server a změnou algoritmu zpět na md5 v konfiguračních souborech postgresql.conf (volba password_encryption) a pg_hba.conf.

  • Pro ostatní platformy zůstává databáze zatím beze změny.

 • Agenda cen pro odběratele/skupiny odběratelů byla doplněna o tzv. množstevní ceny.

  • Zadané množství a ceny se zohledňují všude v kalkulacích cen, kde se dosud pracovalo se samostatnou prodejní cenou.

 • Všechny formy hromadných přepočtů dat (přepočet skladu, stavu účtů, daňové evidence a aktualizace požadavků na výdej) byly doplněny pojistkou proti vícenásobnému spuštění.

  • Pojistka minimalizuje šanci, že v jeden okamžik poběží více stejných či kolidujících přepočtů (např. přepočet skladu s aktualizací požadavků na výdej). V případě zjištění kolize nově spouštěný přepočet okamžitě končí chybou s údaji o již běžícím přepočtu.

  • API požadavek na kolizní přepočet vrací HTTP status 409 Conflict.

  • Souběžný přepočet generoval zbytečnou zátěž, ale především zde bylo riziko nekonzistence ve výpočtu.

  • Pro samotné zjištění, zda lze přepočet vyvolat, je možné použít odpovídající API volání doplněné parametrem dry-run (např. /danova-evidence/prepocet.xml?ucetniObdobi=code:2020&dry-run=true).

  • Přepočet iniciovaný v klientské GUI aplikaci je nově volán formou API požadavku na server, v jehož režii probíhá celá transakce.

 • V rámci oprav skladových rezervací byla v databázovém schématu přidána na položky dokladů reference na zdrojovou objednávku (pouze pro interní použití).

Vylepšení

 • Realizace objednávky v API umožňuje nově zadat šarže a expirace.

 • Vylepšení API evidence Stav úhrad k datu:

  • výstup lze nyní ovlivnit parametry: datum, modul a dleUcto,

  • byly přidány sloupce Zbývá uhradit v domácí a cizí měně,

  • evidence podporuje Sumace.

 • Vylepšeno vyplňování formuláře Hromadné oznámení pro zdravotní pojišťovny.

  • Automaticky se vyhledají pracovní poměry (PP), u kterých by v daném měsíci mělo dojít k přihlášení/odhlášení.

  • V případě dohod (2-DPP, 3-DPČ, 8-ČLEN DRUŽSTVA, DOBROVOLNÝ PRACOVNÍK) a pravidelného PP se jako datum přihlášení uvede datum první směny. V ostatních případech první den v měsíci.

  • Jako datum odhlášení se použije datum konce PP.

  • Průvodce umožňuje vytvářet samostatně přihlášku / odhlášku ZP.

 • Významné zrychlení API importů a API dotazů obsahujících výrazy s filtrem podle relačních vlastností s použitím nepřímých identifikátorů záznamů. Došlo k eliminaci opakujících se dotazů do databáze.

 • Zrychlení přidávání položek do inventury. Zpětné zjišťování skladové dostupnosti k datu zahájení inventury, při přidávání položky, se na skladech s velkým množstvím pohybů zrychlilo řádově ze sekund na milisekundy. Projevuje se jak v GUI aplikaci, tak i především v API.

 • Hotovostní úhrada v API umožňuje zadat vlastní kurz a kurzové množství.

Údržba

 • Doplnění a aktualizace číselníku měn včetně doplnění měny v číselníku států.

  • k dohledání v menu Nástroje - Číselníky - Státy:

Opravy chyb

 • Opravy skladových rezervací:

  • Doplněna kontrola dostupného množství s ohledem na rezervace při příjmu do výroby a při fakturaci.

  • Kontroly rezervací mohly neoprávněně bránit realizaci objednávky nebo dokonce jakékoliv změně na položce objednávky.

  • Aktualizace rezervovaného množství se provádí jako databázový UPDATE a nikoliv smazání a znovu vytvoření.

  • V režimu rezervací “při naskladnění” se zohledňuje aktuální stav skladu.

  • Záporná objednávka již nevytváří záporné rezervace.

  • Při naskladnění se alokuje zboží nejdříve pro již existující rezervace (v chronologickém pořadí) a až poté se vytvářejí rezervace nové.

  • V API byl na rezervacích zakázán zápis do pole Obchodní položka.

 • XML importér v API kontroloval nadbytečně správnost i údajů, které se v daném kontextu vůbec neimportovaly (například cenaMj na skladové výdejce). Nově se kontrolují jen vlastnosti, které skutečně importér zpracovává.

 • Výpočet chybějících sumačních vlastností (zkl, dph, celkem) na položce dokladu v API se řídil přítomností vlastností. Nově se řídí přesněji i tím, zda lze danou hodnotu v daném kontextu importovat.

 • Oprava (prohození) anglické lokalizace časových předložek: “since-to”.

 • V linuxových instalačních balíčcích byla opravena závislost na Javě, aby vyhověla pouze verze 8 a aby bylo možné použít také AdoptOpenJDK.

 • Oprava exportu faktury do formátu ISDOC. Soubor nebyl validní, pokud položka exportované faktury neměla vazbu na objednávku, zatímco hlavička ano.

 • Oprava přenášení a editace účtů na interních dokladech s kurzovým rozdílem (KR). Automaticky vytvářený KR má nyní vyplněné účty i v případě, že aktuální uživatel nemá oprávnění na změnu zaúčtování.

 • Vlastnost ucetni na položkách dokladů byla v API historicky chybně zapisovatelná. Nyní je, stejně jako na hlavičkách dokladů, pouze pro čtení. Nastavení hodnoty je řízeno správně již jen Typem dokladu.

 • Sumace v API neobsahovaly popisek sčítaného pole (element <msg>).

Našli jste odpověď?