V API je dostupná evidence /zamek, která nabízí možnost zamknout období obdobně jako desktopová aplikace. Evidenci naleznete zde. Popis zamykání období v desktopové aplikaci naleznete v této dokumentaci.

Přes požadavky na API je možné zámky číst i zasílat. Data lze získat a zaslat ve formátu XML či JSON.

Čtení zámků

Zámky je možné načíst metodou GET na endpoint evidence /zamek. Při volání je možné využít standardní detail či filtraci. Uvedeme si příklad pro získání zámků:

GET https://demo.flexibee.eu/c/demo/zamek.xml?detail=full&limit=0

Získáme kompletní seznam zámků období v plném detailu ve formátu XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<winstrom version="1.0">
<!-- Zámky na období -->
<zamek>
<!-- ID (celé číslo) - -->
<id>3</id>
<!-- Poslední změna (datum a čas) - -->
<lastUpdate>2022-01-25T13:03:41.119+01:00</lastUpdate>
<!-- Zámek
Otevřeno - zamek.otevreno
Zamknuto mimo účetní - zamek.polozamceno
Zamknuto - zamek.zamceno -->
<zamekK showAs="Zamknuto mimo účetní">zamek.polozamceno</zamekK>
<!-- Od (datum) - -->
<platiOdData>2021-10-01+02:00</platiOdData>
<!-- Do (datum) - -->
<platiDoData>2021-12-31+01:00</platiDoData>
<!-- Faktury vydané (logická hodnota) - -->
<modulFav>true</modulFav>
<!-- Faktury přijaté (logická hodnota) - -->
<modulFap>false</modulFap>
...
<neucetni>true</neucetni>
</zamek>
</winstrom>

Získáme informaci o typu zámku v elementu zamekK, dále výpis obsahuje všechny moduly a hodnotu true/false, který indikuje zda je modul zamčený.

Nastavení zámků

Požadavek na zamknutí zasíláme metodou POST na na endpoint evidence /zamek.

Tělo požadavku je možné zaslat v XML či JSON.

Povinné elementy v případě nastavení zámků jsou následující:

 • zamekK - definuje typ zámku, možné hodnoty jsou :

  • Otevřeno (zamek.otevreno)

  • Zamčeno mimo účetní (zamek.polozamceno)

  • Zamčeno (zamek.zamceno)

 • platiOdData - definuje počáteční datum zámku ve formátu YYYY-MM-DD

 • platiDoData - definuje konečné datum zámku ve formátu YYYY-MM-DD

Při volání je také možné určit, zda se mají zamknout i neúčetní doklady:

 • neucetni - true/false, v případě true dojde k zamčení i neúčetních dokladů, výchozí hodnota je nastavena na true

Dalšími elementy jsou dostupné moduly, které je možné zamknou, nabývají hodnoty true pro zamknutí:

 • modulFav - Faktury vydané

 • modulFap - Faktury přijaté

 • modulPhl - Ostatní pohledávky

 • modulZav - Ostatní závazky

 • modulBan - Banka

 • modulPok - Pokladna

 • modulInt - Interní doklady

 • modulSkl - Skladové pohyby

 • modulPpp - Poptávky přijaté

 • modulPpv - Poptávky vydané

 • modulNap - Nabídky přijaté

 • modulNav - Nabídky vydané

 • modulObp - Objednávky přijaté

 • modulObv - Objednávky vydané

 • modulMaj - Majetek

 • modulLea - Leasing

 • modulMzd - Mzdy

Pokud není uveden alespoň jeden modul s hodnotou true, nedojde k zamčení.

Příklad volání metodou POST na endpoint:

POST https://demo.flexibee.eu/c/demo/zamek.xml

Tělo požadavku, které zamyká modul faktury přijaté kompletním zámkem:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<winstrom version="1.0">
<zamek>
<zamekK>zamek.zamceno</zamekK>
<platiOdData>2022-01-01+02:00</platiOdData>
<platiDoData>2022-01-15+01:00</platiDoData>
<modulFap>true</modulFap>
</zamek>
</winstrom>

Smazání zámku

Zámek období je možné smazat metodou POST a využitím akce delete:

POST https://demo.flexibee.eu/c/demo/zamek.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<winstrom version="1.0">
<zamek action="delete">
<id>6</id>
</zamek>
</winstrom>

Odstranění zámku období neodemyká jednotlivé doklady! Doklady je nutné odemknout samostatně.

Našli jste odpověď?