Přehled změn v ABRA Flexi (28. 1. 2022):

Legislativa

 • Aktualizace výpočtu mezd pro rok 2022

  • Zvýšení všeobecného vyměřovacího základu na 36.119 Kč (v roce 2021 bylo 34.766 Kč), výše maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění 1.867.728 Kč (bylo 1.701.168 Kč). Změněna výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění osob, pro které je plátcem pojištění stát. Nová výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění pro ZTP 14.570 Kč (bylo 13.088 Kč).

  • Nové redukční hranice pro výpočet náhrad za nemoc.

  • Došlo k navýšení minimální hodinové mzdy a minimální měsíční mzdy. Minimální mzda se mění na 16.200 Kč (bylo 15.200 Kč), ovlivňuje dopočet ZP a příplatek za prostředí.

  • Změna výše slevy na poplatníka na 30.840 Kč (bylo 27.840 Kč).

  • Změna výše, do které jsou uznatelné náklady na stravenkový paušál na 82,60 Kč (bylo 75,60 Kč).

  • Zrušení měsíčního stropu pro daňový bonus.

  • Změna hranice, od které se použije daň 23 % – nově 155.644 Kč (bylo 141.764 Kč).

  • Aktualizace mzdových formulářů:

   • Výpočet daně a daňového zvýhodnění (MFIN 5460/1 – vzor č. 26)

   • Potvrzení o zdanitelných příjmech pro zálohovou (MFIN 5460 – vzor č. 30) i srážková daň (MFIN 5460/A – vzor č. 9).

 • České hlášení Intrastatu je možné vytvořit ve zjednodušeném režimu.

 • Aktualizace XML výstupů pro slovenský výkaz Intrastat.

Nové funkceZA

 • Prodejní kasa podporuje úhrady se zaokrouhlením na půl řády: 0.05, 0.5 a 5.

 • Na formulář zakázek v GUI přibyla nová záložka Další informace zpřístupňující údaje, které byly doposud dostupné pouze v API.

Vylepšení

 • Vylepšení generování výkazu pro Intrastat

  • Průvodce Generování Intrastatu provádí podrobnější kontroly vyplnění intrastatových polí a přesněji informuje o chybách:

 • Vstup dokladu do Intrastatu je podmíněn vyplněním typu věty na hlavičce dokladu v poli Zvláštní pohyb.

 • Do českého výkazu (ve formátu CSV) nevstupují položky s nulovou hodnotou a pokud nemá doklad vyplněno DIČ protistrany, použije se předepsaný kód QV123

 • Maximální délka zkratky (kódu) zakázky byla prodloužena na 30 znaků.

 • Okno Detaily o aplikaci (Nápověda > O aplikaci ABRA Flexi) zobrazuje některé důležité adresářové cesty. Výpis cest byl doplněn také do ladicích výpisů při spouštění aplikace.

 • Načítání výpisů PayPal nyní podporuje částky ve formátu neměcké lokalizace (desetinná čárka a tečka jako oddělovač řádů).

Údržba

 • Aktualizace struktury elektronického účetního výstupu Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v XML. Od zdaňovacího období 2021 je v platnosti nová verze elektronického podání pro daň z příjmu právnických osob (DPPDP9).

Opravy chyb

 • API import dokladů má opravenu aktualizaci a přidávání poplatkových položek.

 • Opraveno mazání rezervací na instalacích s databází PostgreSQL 8.3.

 • Oprava serverové autentizace, která při použití HTTPS protokolu vyžadovala impersonifikaci, i v případech, kdy to není nezbytné. Například při nahrávání SSL certifikátu.

 • Ve mzdovém formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění plníme řádek 22 jen, pokud se neuplatňuje sleva na děti.

 • Při uzávěrce účetního období nedošlo k vymazání starých přecenění neuhrazených faktur, pokud již neexistovala ani jedna neuhrazená faktura (od poslední uzávěrky došlo k uhrazení všech původně neuhrazených faktur).

 • Přidání dvoufaktorové autorizace způsobilo zpětnou nekompatibilitu externí autorizace. Rozhraní AuthBase je nyní stejné, jako bylo před změnami ve verzi 2021.10.0.

 • Instalace na macOS mohla selhávat při přísnějším nastavení zabezpečení OS.

Našli jste odpověď?