Co je balení v ABRA Flexi?

Balení je z technického pohledu více měrných jednotek příslušné položky naráz. Ve Flexi tomu není jinak. Balením se ve Flexi rozumí násobek měrné jednotky.


Jelikož se balení váže vždy ke konkrétní ceníkové položce, je právě ceníková položka místem, kde balení nastavit. Každá položka může mít definováno až 5 typů balení.

Nyní si ukážeme jak vytvořit balení pomocí REST API, dále pak jak balení použít na základních dokladech.

Tvorba přes REST API

Představme si situaci, kdy chceme prodávat šrouby i v balení po 100ti kusech. Máme tedy v ABRA Flexi již položku ŠROUBUNI4X50.

Nyní musíme pomocí REST API vytvořit balení. Pro tvorbu záznamu využijeme metodu POST. Endpoint pro tvorbu balení je /cenik.xml (.json). kde také nalezneme popis potřebných polí pro tvorbu balení ( analogicky pro 2. - 5. balení):

  • baleniNazev1 - název/označení balení

  • baleniMj1 - počet měrných jednotek v balení

  • baleniEan1 - EAN balení (identifikátor balení)

Ukážeme si na příkladu:

POST https://demo.flexibee.eu/c/demo/cenik.xml

Tělo požadavku v XML:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<cenik>
<id>code:ŠROUBUNI4X50</id>
<baleniNazev1>ŠROUBUNI4X50BAL100</baleniNazev1>
<baleniMj1>100</baleniMj1>
<baleniEan1>8591230432100</baleniEan1>
</cenik>
</winstrom>

Po úspěšném založení balení je odpověď API je aktualizace ceníku code:ŠROUBUNI4X50. Vytvořili jsme 1. balení s názvem ŠROUBUNI4X50BAL100, které obsahuje 100ks položky ŠROUBUNI4X50. Cena balení je spočtena automaticky vynásobením prodejní ceny položky, tedy 90 Kč.

Nyní můžeme balení použít na dokladech.

Použití přes REST API

Pro vložení balení na doklad je nutné balení identifikovat. Identifikace je možná pomocí zadaného EANu nebo dle pořadí na ceníkové položce. Balení v našem příkladu má ID = 1, EAN = 8591230432100. Balení nelze identifikovat pomocí pole "Kód nebo název".

Poznámka: EAN musí být unikátní. V případě, že v ABRA Flexi nemáte unikátní EANy, systém při dohledání balení nalezne první shodu a tu vyhodnotí jako správnou. Není možné zajistit jiný stav, pokud EANy nejsou unikátní.

Představme si tedy příklad, kdy si zákazník objedná 3 balení našich šroubků. Pro tvorbu objednávky opět využijeme metodu POST. Endpoint pro tvorbu je /objednavka-prijata.xml (.json). Pole potřebná pro určení balení na položce objednávky jsou uvedeny opět v popisu evidence položka objednávky přijaté:

  • baleniId - identifikace balení pomocí ID (pořadí v definici ceníkové položky) nebo EANu

  • mnozBaleni - množství objednaných balení

Příklad:

POST https://demo.flexibee.eu/c/demo/objednavka-prijata.xml

Tělo požadavku:

<winstrom version="1.0">
<objednavka-prijata>
<typDokl>code:OBP</typDokl>
<firma>code:WINSTROM</firma>
<polozkyDokladu>
<objednavka-prijata-polozka>
<cenik>code:ŠROUBUNI4X50</cenik>
<sklad>code:SKLAD</sklad>
<typPolozkyK>typPolozky.katalog</typPolozkyK>
<baleniId>1</baleniId>
<!--analogicky dle EAN
<baleniId>ean:8591230432100<baleniId>
-->
<mnozBaleni>3</mnozBaleni>
</objednavka-prijata-polozka>
</polozkyDokladu>
</objednavka-prijata>
</winstrom>

Pomocí tohoto požadavku jsme vytvořili objednávku na 3 balení po 100ks položky ŠROUBUNI4X50. Celková cena a počet kusů položky objednávky se spočte automaticky, tedy 300 Ks šroubků, za 270 Kč (300ks x 0,90 Kč).

Analogicky jako v objednávce přijaté se pracuje s balením i v dalších obchodních a skladových dokladech, tedy s využitím uvedených dvou polí - baleniID a mnozBaleni. Pokud využijete realizaci objednávky, nemusíme se dále o balení starat, realizace zpracuje i balení automaticky. Dojde k fakturaci 3 balení a k výdeji 300ks šroubků.

V příkladu realizace objednávky skladovým dokladem si ukážeme výdej šroubků.

POST https://demo.flexibee.eu/c/demo/objednavka-prijata.xml

Tělo požadavku:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<objednavka-prijata>
<id>code:OBP0004/2021</id>
<realizaceObj type="skladovy-pohyb">
<polozkyObchDokladu>
<polozka>
<cisRad>1</cisRad>
<mj>300</mj>
</polozka>
</polozkyObchDokladu>
</realizaceObj>
</objednavka-prijata>
</winstrom>

Uvedený příklad vytvoří výdejku na 300 Ks položky ŠROUBUNI4X50. Systém automaticky vyhodnotí, že se jednalo o balení. Tedy při realizaci je nutné zadat celkové množství zdrojové položky.

FAQ

Balení v GUI

Balení ve WUI

Chyba: "U katalogové položky s předdefinovanými baleními musíte zvolit nějaké balení"

Jak evidovat pro každé balení dané položky jinou šarži?


Balení není sada produktů, pro tyto účely slouží funkce Sady a komplety.


Potřebujete poradit?

V případě dotazů k aplikaci nás kontaktujte na podporaflexi@abra.eu případně prostřednictvím chat okna v pravém dolním rohu.

Našli jste odpověď?