Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesHulpverlenersCliëntdossierDossierinformatie
Welke informatie kan je allemaal kwijt in het cliëntdossier?
Welke informatie kan je allemaal kwijt in het cliëntdossier?

Alle relevante zorginformatie kan je in het cliëntdossier op een gestructureerde manier bijhouden en bewerken. We tonen het je even.

Nele Stinckens avatar
Geschreven door Nele Stinckens
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In het 'Dossiers' overzichtsscherm klik je op de naam van de cliënt om het cliëntdossier in detail te openen.

Onder de 'Dossier' tab rechts boven in het dossier kan je allerlei informatie omtrent je cliënt terugvinden.

1. De eerste rubriek 'Persoonlijk' bevat informatie over de leefsituatie van de cliënt, zijn/haar opleidingsniveau, de studie- of beroepsactiviteit... Sommige gegevens worden door de cliënt zelf ingegeven, na de activatie van zijn/haar account.

2. In de tweede rubriek 'Behandeling' kan je belangrijke informatie omtrent de behandeling kwijt, zoals de het type behandeling, de naam van de verwijzer, aandachtspunten, ... .

3. Onder de rubriek 'Betrokkenen' kan je betrokkenen toevoegen. Deze kunnen louter informatief voor jou als hulpverlener toegevoegd worden, of uitgenodigd worden voor QIT om een actieve rol te vertolken in het therapieproces. Meer informatie over betrokken vind je in volgend artikel.

Was dit een antwoord op uw vraag?