Wat zijn betrokkenen?
Nele Stinckens avatar
Geschreven door Nele Stinckens
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Soms kan het nuttig of nodig zijn om gezinsleden of andere personen actief bij de behandeling te betrekken, zoals in geval van relatietherapie, gezinstherapie of de begeleiding van kinderen en jongeren. Door hen toe te voegen als 'betrokkene', krijgen zij een beveiligde toegang tot het cliëntdossier en kan je vragenlijsten naar hen versturen of documenten uitwisselen.

Wil je weten hoe je gezinsleden actief bij de behandeling kan betrekken?

Er wordt steeds vertrokken van een individueel cliëntdossier. Om andere personen aan het individuele cliëntdossier toe te voegen, open je het dossier door op de naam van een cliënt te klikken. Klik vervolgens rechtsboven op "Informatie" (1).

In de rubriek Familie van het dossier, kan je contactgegevens over de gezinsleden van de cliënt toevoegen. Wil je bepaalde personen een meer actieve rol toebedelen in het zorgtraject, dan voeg je hen toe als betrokkene. Dit doe je door in de rubriek 'Betrokkenen' (2) op 'Voeg betrokkene toe' (3) te klikken. Het volstaat om het emailadres te voorzien van de personen die je wilt toevoegen als betrokkene bij het zorgtraject.

Doordat betrokkenen over een eigen, beveiligd account beschikken, kunnen zij - net als de cliënt - vragenlijsten beantwoorden en documenten uitwisselen. Zij hebben toegang tot het trajectoverzicht, maar hebben enkel inzage in hun eigen antwoorden en documenten. Dit is essentieel om de vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen.

Onder 'Vragenlijsten' vind je meer info terug omtrent de verschillende vragenlijsten en kan je zien welke bedoeld zijn voor het cliëntsysteem. Deze zijn gemarkeerd met CS of Cliëntsysteem in de titel en/of je kan het terugvinden in de toelichting van de vragenlijsten onder Respondenten.

Je kan zo'n vragenlijst eenvoudig uitsturen door deze toe te voegen in het cliëntdossier. Bij elke vragenlijst wordt weergegeven of deze bedoeld is voor de cliënt, een betrokkene of beide. Je kan dan aanduiden naar wie je de vragenlijst verzendt.

In onderstaand geval, worden er 3 vragenlijsten uitgestuurd, waarvan vragenlijst OQ-45 (CS) bedoelt is voor de betrokkene.

Van zodra de vragenlijsten beantwoord zijn, verschijnen de antwoorden en feedbackrapporten van de cliënt én de betrokkene(n) onder de trajectbalk.

Was dit een antwoord op uw vraag?