Alle collecties
Hulpverleners
Cliëntdossier
Trajecten en sessies
Welke vragenlijsten kan ik gebruiken als ik met betrokkenen werk?
Welke vragenlijsten kan ik gebruiken als ik met betrokkenen werk?
Nele Stinckens avatar
Geschreven door Nele Stinckens
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In de bibliotheek staan er ook vragenlijsten die voor betrokkenen bedoeld zijn. Ze zijn gemarkeerd met CS of Cliëntsysteem. In de toelichting van de vragenlijsten wordt gespecificeerd voor wie ze precies bedoeld zijn (partners, ouders...). Je kan zo'n vragenlijst eenvoudig uitsturen door deze toe te voegen aan een cliëntdossier. Bij elke vragenlijst wordt weergegeven of die bedoeld is voor de cliënt, het cliëntsysteem of beide. Je kan dan aanduiden naar wie je de vragenlijst verzendt.

Het is mogelijk om via de filter 'Respondenten' te filteren op 'Betrokkenen' om snel een overzicht te verkrijgen van alle vragenlijsten in QIT online die bedoeld zijn voor betrokkenen.

Was dit een antwoord op uw vraag?