Alle collecties
Hulpverleners
Cliëntdossier
Dossierinformatie
Hoe geef ik de informatie rond de conventie in in QIT online?
Hoe geef ik de informatie rond de conventie in in QIT online?
Nele Stinckens avatar
Geschreven door Nele Stinckens
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In het dossier, onder het tabblad 'behandeling' kan je ingeven of een cliënt al dan niet in de conventie zit. Duid je dit aan, dan kan je vervolgens het netwerk ingeven waartoe je behoort, het soort behandeling (individuele of groepstherapie) dat je aanbiedt en meer specifieke info over de behandeling: ELP, GPZ of een combinatie van beide.

Om het aantal sessies binnen een ELP- of GPZ-traject accuraat bij te houden, kan je gewoon een sessie aanmaken en de naam van de sessie nader omschrijven. In het onderstaand voorbeeld heb ik gewoon ELP toegevoegd aan fysieke sessie, waardoor het meteen opvalt dat het om de geconventioneerde ELP-sessies gaat.

Schakel je vervolgens over naar een GPZ-traject of een niet-geconventioneerd traject, dan kan je gewoon het huidig traject beëindigen en een nieuw traject opstarten. Dit doe je door op de drie puntjes rechts van het traject te klikken.

Was dit een antwoord op uw vraag?