Siden som heter www.spoortz.no fungerer som en informasjonsside for Spoortz. Dersom du er medlem i en klubb som bruker Spoortz som verktøy må du bruke klubbens hjemmeside for å logge deg inn.

Fant du svaret?