Alle samlinger
FAQ
Hjemmeside
Vi ser at noen av våre trenere kommer opp på lagsidene med fullt navn, tlf og mail adresse, mens andre bare står med fornavn og første bokstav i etternavnet. Hva er grunnen til det?
Vi ser at noen av våre trenere kommer opp på lagsidene med fullt navn, tlf og mail adresse, mens andre bare står med fornavn og første bokstav i etternavnet. Hva er grunnen til det?
Therese Kvalvåg avatar
Skrevet av Therese Kvalvåg
Oppdatert for over en uke siden

De som viser fult navn og kontaktinfo har logget seg inn på sin bruker i systemet, gått inn på profilsiden, deretter websamtykke og huket av for å godta personlig informasjon. De som bare viser fornavn og første bokstav i etternavn har ikke gjort dette.

Så dette er opp til hver enkelt trener/lagleder å bestemme om dem ønsker sin personlige informasjon tilgjengelig på nettsiden.

Svarte dette på spørsmålet?