Alle samlinger
FIKS-synkronisering
Bestilling av FIKS-synkronisering
Bestilling av FIKS-synkronisering
Therese Kvalvåg avatar
Skrevet av Therese Kvalvåg
Oppdatert for over en uke siden

For å bestille FIKS-synkronisering må hovedkontakten sende en skriftlig melding til support med en bekreftelse på at klubben ønsker å bestille synkroniseringen. Når dette er gjort sender vi informasjon til Fotballdata og setter det opp, før klubben kan sette det opp som beskrevet her.

Prisen er 3611 kr eks. mva og betales årlig.

Svarte dette på spørsmålet?