Online betaling er knyttet mot arrangementer der du betaler ved påmelding. Her betaler du via sikker nettbetaling fra Nets og legger inn kortinformasjonen din for å bli trukket fra kortet. Brukes også for medlemsinnbetalinger fra appen med kortbetaling eller Vipps innbetaling.

OCR er gjenkjenning av KID-nummer som man bruker for å betale en faktura. Så alle innbetalinger som bruker kidnummer registreres her. Utsendelser via e-post, SMS og brev har alle registrert et kidnummer på fakturaen og betaler man ved å bruke kidnummer vil dette registreres på Bilag for OCR.

Fant du svaret?