Når du setter opp gjentagende treninger i appen så vil "Sluttdato for gjentagende treninger" stille seg inn automatisk til samme dato treningen opprettes. Så legg inn riktig dato for når den gjentagende treningen skal avslutte for at den skal vises riktig i banekalender og appen.

Velg lag, sett startdato og tid deretter sluttdato og tid - datoene skal være like.
Gjenta: Velg hvor ofte den skal gjentas.
Sluttdato for gjentagende treninger: Sett inn en dato frem i tid. Her ser vi at datoen blir automatisk satt til det samme som treningstiden.

Fant du svaret?