Først vil jeg be deg sjekke to ting:

  1. Har du fakturert på brev?
    Når du trykket fakturer, var det avhuket under Brev i tillegg til e-post? Dersom det ikke er fakturert på brev så vil det ikke vises noen brev.

  2. Skriv inn datoen på når du fakturerte på brev:
    Ved siden av knappen for Vis brev ligger det en liten hvit boks. Dersom du fakturerte i dag kan du sette inn dagens dato, dersom du fakturerte på brev for ti dager siden legger du inn datoen for ti dager siden. Og deretter trykker Vis brev.

Får du fremdeles feilmelding?

Da må du gå til editeringen av fakturaen du har satt opp. Finn tekstfeltet for Informasjonstekst - i klubbapp og brevprint. Dersom du har kopiert et bilde av en logo så kan dette skape noe trøbbel.

Gå til ikonet for bilde - ser ut som to fjell og en sol. Trykk på dette. Deretter Bla gjennom server. Finn logoen i serveren, eller last opp en ny logo. Pass da på at størrelsen er under 100px i bredden. Bør ikke være for stor.

Når du nå få opp bildet i oversikten kan du trykke OK. Og bildet kommer opp i fakturaoppsettet. Trykk Lagre, og prøv Vis brev-knappen på nytt.

Virker det ikke nå, ta kontakt med kundeavdelingen via chat eller på mail.

Fant du svaret?