Når du er inne på organisasjonsdata og ikke får lagret er dette trolig fordi det ikke er gjort et valg under Innstillinger. Her må du velge hvem som skal varsles om nye innmeldinger i klubben. Når du har valgt noen i nedtrekksmenyen så kan du trykke Lagre og det skal bli lagret denne gangen.

Fant du svaret?