Går du til punkt 2g) så finner du teksten som omfatter hva som er den minste godkjente satsen man må betale for å kunne være et godkjent medlem som kan stemme ved årsmøte:

"Medlemskontingenten må være på minst kr 50 for hvert medlem for at medlemskapet skal telle med i den årlige rapporteringen til NIF. Dette gjelder også for familiekontingenter eller andre rabattordninger."

Informasjon hentet fra NIFs egne sider.

Trykk her for mer informasjon.

Fant du svaret?