§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., (1).

«For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget».

Økonomiske forpliktelser her skal forståes som medlemskontingent. Hvis idrettslaget ikke har fått sendt ut medlemskontingent for inneværende år, må en se til siste utsendte medlemskontingent.

Medlemmer som har utestående medlemskontingent, må gjøre opp for seg for å kunne stemme og for å kunne være valgbar.

Fant du svaret?