Utbildning

Stöd för nya som ska jobba i reception, kansli eller som klubbchef.

Ola Zettervall avatar
1 författare2 artiklar

Klubb- och baninställningar

Grundinställningar för öppettider, starttider, scorekort AKTIVERA M.M.

Ola Zettervall avatarHenrik Ahlin avatar
2 författare15 artiklar

Starttidsschema

Hur hanterar jag ändringar i startidsschemat

Ola Zettervall avatar
1 författare12 artiklar

Prissättning

Här sätter du upp priser per period, tillgång, efterfrågan, baspris, minimum pris

Henrik Ahlin avatarOla Zettervall avatar
2 författare3 artiklar

Utbetalningar

Här hittar du information om utbetalningar

C
1 författare1 artikel

Bokningar

Hur söker man fram bokningar och hur hanterar man avbokningar och på plats bokningar.

Ola Zettervall avatar
1 författare11 artiklar

FAQ - vanliga frågor från spelare (ang App eller webbokning)

Golfspelare och Sweetspot app användare ställer återkommande frågor. Här hittar du svaren.

Ola Zettervall avatarViktor Hallberg avatar
2 författare15 artiklar

Release innehåll

Här hittar du beskrivning av innehåll kring våra releaser

Ola Zettervall avatar
1 författare3 artiklar

Spelare

Här uppdaterar du spelarkortet, lägger till och tar bort medlemskap från spelare, tittar på transaktioner och bokningar

Ola Zettervall avatar
1 författare10 artiklar

Medlemskap

Här hittar du information kring medlemskap, hur man sätter upp ett medlemskap, definitioner, status och om du vill ändra ett medlemskap.

Ola Zettervall avatar
1 författare4 artiklar

Statistik

Henrik Ahlin avatar
1 författare1 artikel

Kommunikation

Hur använder jag push-notiser, e-mail funktionerna under kommunikation

Ola Zettervall avatar
1 författare1 artikel

Partnerskap

Instruktioner för klubben hur man administrerar sina företagspartners och deras bokningsmöjligheter

Viktor Hallberg avatarOla Zettervall avatar
2 författare4 artiklar

Säkerhet och integritet

Här beskrivs säkerheten i betalningsflödet och integritetshantering av information

Ola Zettervall avatar
1 författare1 artikel

Partnerportalen

Instruktioner för partners att hantera bokningar på din golfklubb

Ola Zettervall avatar
1 författare2 artiklar

Komma igång - onboarding med klubb

Ola Zettervall avatar
1 författare1 artikel

Vouchers

Här hittar du information om hur du skapar kampanjer med vouchers (greenfeebiljetter)

Ola Zettervall avatar
1 författare1 artikel

Insikter

Viktor Hallberg avatar
1 författare1 artikel