Gå till Sweetspot

Det mest troliga är att du inte kopplat ihop ditt Golf-ID med ditt Sweetspot konto. Om så är fallet:

  1. Tryck på “Profil” symbolen längst ner i högra hörnet i appen

  2. Välj kategori som heter “Inställningar” 

3. Tryck på “Golf-ID”
4. Fyll i ditt Golf-ID och det lösenord du använder för att logga in på “Min Golf”
5. Tryck på “Spara”

Det kan också vara att du har förbrukat ditt spelvärde eller antal rundor. Kontakta din golfklubb i sådant fall.

Fick du svar på din fråga?