Je uchazeč předem informován o tom, že zaměstnanec, který ho doporučil, bude obeznámen se stavem náboru?

Ano, při potvrzení souhlasu s přímým doporučením do firmy. Uchazeč potvrzuje svůj souhlas s informováním doporučitele o výsledku svého výběrového řízení na danou pozici.

Zaměstnanec, který již v rámci soutěže doporučil kamaráda a sdílel pozice, není uveden v žebříčku soutěžících. Proč?

Zaměstnanec zřejmě nepotvrdil odkaz, který jsme mu při prvním přihlášení zaslali na jeho e-mailovou adresu. Nastane-li taková situace, doporučujeme zkontrolovat v e-mailové schránce složku spam či nevyžádaná pošta. Někdy se může stát, že aktivační e-mail neprojde striktnějším nastavením e-mailové schránky daného uživatele.

Jaké jsou ideální rozměry a formát loga a úvodních fotografií, které můžu na stránku pro zaměstnance nahrát?

Optimální je logo o rozměrech 225 x 60 pixelů ve formátu png. Úvodní fotografie by pak měla být taktéž ve formátu png a měla by dosahovat 1920 x 500 pixelů.

Nemám zrovna vhodnou fotografii na naši stránku, máte k dispozici nějaké použitelné fotografie?

V případě, že zatím nemáte k dispozici ideální grafiku či fotografii, kterou chcete na stránku pro zaměstnance a uchazeče nahrát, můžete dočasně využít některou z fotografií dostupných na této stránce.

Jaké jsou optimální rozměry pro nahrání vlastních fotografií (grafiky) pro sdílení příspěvků na sociálních sítích?

Rozměry pro jednotlivé sociální sítě jsou následující:
Facebook a Linkedin: 1200 x 630 pixelů
Twitter: 120 x 120 pixelů

Jak mohu nahrát vlastní fotografie (grafiku) pro sdílení příspěvků na sociální sítě?

Vlastní fotografie či grafiku pro sdílení příspěvků zašlete na e-mailovou adresu pomuzeme@jobote.com ve formátu png.

Jak v Teamiu poznám uchazeče doporučeného přes Jobote?

Ve Výpisech reakcí na pozici, nebo podle stavů, se u doporučených uchazečů zobrazí ikonka blesku. Po najetí kurzorem na obrázek uvidíte jméno a kontakt na zaměstnance, který vám uchazeče doporučil.

Co se děje, když na otevřené pozici změním výši odměny?

Odměny jsou vázané na unikátní odkaz vygenerovaný konkrétnímu doporučiteli. Pokud se výše odměny za doporučení změní a doporučitel přijde znovu na stránku pro zaměstnance, vygeneruje se mu nový odkaz s vazbou na novou odměnu. To ale neznamená, že neexistuje odkaz s vazbou na tu původní odměnu (např. dříve nasdílený na Facebooku).

Jeden doporučitel tak může mít pro jednu pozici více odkazů (pro každou odměnu jeden). A to z toho důvodu, že pokud doporučitel sdílí nebo doporučuje pozici s určitou odměnou, bylo by nefér mu v momentě, kdy jeho kandidát nastoupí říci, že se najednou odměna např. snížila na polovinu.

Co můžu dělat, když zaměstnanec v soutěži podvádí?

Máte-li podezření, že některý ze zaměstnanců nehraje "fair play" a v soutěži podniká nekorektní kroky pro získání vyššího počtu bodů, doporučujeme se s tímto zaměstnancem přímo spojit. Připomenout mu pravidla "fair play" a upozornit na možnost vyřazení ze soutěže.

Jestliže komunikace se soutěžícím situaci nenapraví a zaměstnanec dále pokračuje ve svých aktivitách, vyřaďte ho ze soutěže. Pro zajištění vyřazení ze soutěže nás kontaktujte na této e-mailové adrese:
pomuzeme@jobote.com.

Našli jste odpověď?