Alle samlinger
7. Fakturering
Afstemning IGV og tidsregistreringer
Afstemning IGV og tidsregistreringer

Hvordan kontrollerer jeg at IGV og tidsregistreringer stemmer for en given periode?

Opdateret over en uge siden

Sammenhæng mellem Total Pris timer på tidsregistreringer og Oprindelig produktionsværdi på igangværende listen:

Registrerede timer til og med en ultimo dato – grupperet efter ledelsesstatus (ls) og fakturerbarhed (dkk):

Kolonnen Total Pris er den samlede værdi på en tidsregistrering. 

Det indebærer:

  1. Antal registrerede timer gange sats. (Som også fås i en kolonne for sig – Total Pris Timer).

  2. Al værdi af transport (kolonnen Transport Pris) – se ovenfor hvor der på de godkendte men ikke fakturerbare timer er medtaget en værdi i Total Pris på 35.654,60 kr. – som hidrører fra intern kørsel som skal refunderes.

  3. Alle Udlæg – se kolonne Udlæg.

Den kolonne der hedder Total Pris skal stemme med kolonnen som hedder Oprindelig produktion på IGV listen. 

Oprindelig produktion består nemlig af:

  1. Registrerede timer gange sats

  2. Værdi af transport

  3. Værdi af udlæg

Fratrukket:

Timer som måtte være solgt UB – dvs. de er faktureret men man har valgt knappen Fakturer UB da man fakturerede.

Det er vigtigt at den interne transport – dvs. på egen kunde ikke er med i Oprindelig Produktion – derfor er den vist særskilt i timeoversigten ovenfor. 

Igangværende – og skabt produktion (Oprindelig Produktion) i samme datospænd som timerne ovenfor:

Sådan kommer du fra 12.732.833,36 til 12.860.098,36 – (eller omvendt).

Timer som er faktureret – men i faktureringsøjeblikket sat til U/B på fakturaen: 91.610,80 kr.

Værdi – (kørsel) på den interne kunde: 35.654,60 kr.

I alt: 127.265,40 kr. som vi trækker fra timernes værdi og får: 12.732.833,36 kr. som er det samme tal som Oprindelig produktion i perioden udgør.

Husk at oprindelig produktion udover timer*sats også medtager værdi af udlæg og transport. 

Bemærk at timerne som af en eller anden grund er smuttet udenom ledelsesgodkendelsen (9.800 kr.) er medtaget i Opr Produktion fordi tidsregistreringerne er færdigmeldte. Hvis de havde været kladde ville de ikke medgå i IGV – og er derfor også en kilde til at afstemningen kan snyde. 

Besvarede dette dit spørgsmål?