Sammenhæng mellem Total Pris timer på tidsregistreringer og Oprindelig produktionsværdi på igangværende listen:

Registrerede timer til og med en ultimo dato – grupperet efter ledelsesstatus (ls) og fakturerbarhed (dkk):

Kolonnen Total Pris er den samlede værdi på en tidsregistrering. 

Det indebærer:

  1. Antal registrerede timer gange sats. (Som også fås i en kolonne for sig – Total Pris Timer).

  2. Al værdi af transport (kolonnen Transport Pris) – se ovenfor hvor der på de godkendte men ikke fakturerbare timer er medtaget en værdi i Total Pris på 35.654,60 kr. – som hidrører fra intern kørsel som skal refunderes.

  3. Alle Udlæg – se kolonne Udlæg.

Den kolonne der hedder Total Pris skal stemme med kolonnen som hedder Oprindelig produktion på IGV listen. 

Oprindelig produktion består nemlig af:

  1. Registrerede timer gange sats

  2. Værdi af transport

  3. Værdi af udlæg

Fratrukket:

Timer som måtte være solgt UB – dvs. de er faktureret men man har valgt knappen Fakturer UB da man fakturerede.

Det er vigtigt at den interne transport – dvs. på egen kunde ikke er med i Oprindelig Produktion – derfor er den vist særskilt i timeoversigten ovenfor. 

Igangværende – og skabt produktion (Oprindelig Produktion) i samme datospænd som timerne ovenfor:

Sådan kommer du fra 12.732.833,36 til 12.860.098,36 – (eller omvendt).

Timer som er faktureret – men i faktureringsøjeblikket sat til U/B på fakturaen: 91.610,80 kr.

Værdi – (kørsel) på den interne kunde: 35.654,60 kr.

I alt: 127.265,40 kr. som vi trækker fra timernes værdi og får: 12.732.833,36 kr. som er det samme tal som Oprindelig produktion i perioden udgør.

Husk at oprindelig produktion udover timer*sats også medtager værdi af udlæg og transport. 

Bemærk at timerne som af en eller anden grund er smuttet udenom ledelsesgodkendelsen (9.800 kr.) er medtaget i Opr Produktion fordi tidsregistreringerne er færdigmeldte. Hvis de havde været kladde ville de ikke medgå i IGV – og er derfor også en kilde til at afstemningen kan snyde. 

Fandt du dit svar?