Spring videre til hovedindholdet
Alle samlinger7. Fakturering
7.5 Faktura - tips og tricks
7.5 Faktura - tips og tricks
Opdateret over en uge siden

Vi har samlet nogle tips og tricks, der kan gøre fakturering endnu smartere og lettere for dig.

Tidsspænd

Brug Tidsspænd uden at angive Fra dato, for at få alle gamle tidsregistreringer med. Hvis du angiver Til datoen til ultimo måneden bliver den sat på fakturaen som fakturadato, som den gemmer på de næste fakturaer så du kun skal skifte når du skal hen til næste måned.

Gruppere på linjenummer

Du kan gruppere tidsregistreringerne efter linjenummer på fakturaen, når du er på Tidsregistreringer fanen.

Hold musen nede på linjer og træk feltet op oven over kolonneoverskrifterne. Højreklik på feltet og vælg Full expand. Så får du en god oversigt over alle bogføringer og tidsregistreringer der er på linjen.

Ombryd til tidsregistreringer

Hvis du gerne vil have dine linjer ombrudt til tidsregistreringer når du er på Fakturalinjer fanen. kan du klikke du på knappen Ombryd til tidsregistreringer. Så vil alle tidsregistreringer kommet på hver sin linje.

Flyt tidsregistrering til anden opgave

Hvis der er kommet en tidsregistrering på fakturaen, som ikke skal være der, kan du højreklikke på den og vælge Flyt.

Så kan du flytte tidsregistreringen til en anden opgave på samme kunde eller måske en helt anden kunde.

Kombinere fakturalinjer

Hvis du har to fakturalinjer, du gerne vil have vist som en enkelt linje, kan du markere linjerne og klikke på Kombinér. Så vil du få teksten og beløbet vist som en linje. Du kan rette teksten på den kombinerede fakturalinje, men prisen skal rettes på de enkelte linjer, for at bevare muligheden for efterkalkulation. Du kan se de kombinerede linjer, ved at klikke på det lille plus, der står på foran teksten.

Hvis du fortryder en kombineret linje, kan du markere linjen og klikke på Opbryd kombinerede.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?