Alle samlinger
7. Fakturering
7.18 Ombryd kombinerede linjer på faktura
7.18 Ombryd kombinerede linjer på faktura
J
Skrevet af Janus Rosholm
Opdateret i denne uge

Når flere linjer er blevet slået sammen til en enkelt linje, kan du ombryde den ved at markere linjen og klikke på Opbryd kombinerede.

Nu er linjen blevet ombrudt til de oprindelige linjer igen.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?