Alle samlinger
5. Planlægning
5.20 Planlægning - Slette timetal
5.20 Planlægning - Slette timetal
Opdateret over en uge siden

Sådan sletter du et timetal eller alle timer for den viste periode

Hvis du vil slette værdier, er der forskel på, om det er et enkelt tal, eller en hel række.

Hvis du blot vil rette en enkelt celle, markerer du cellen, skriver det ønskede tal og flytter markøren til en anden celle. Du skal naturligvis skrive 0 (nul), for at slette timetallet.

Hvis du klikker på en celle og trykker Delete på tastaturet, vil TimeView spørge, om du ønsker at slette hele linjen. Hvis du klikker Ok vil alle timerne på den opgave blive sat til 0, for den viste periode.

Du kan finde meget mere om planlægning her:

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?