Alle samlinger
7. Fakturering
7.33 Anden fakturaadresse
7.33 Anden fakturaadresse
Opdateret over en uge siden

Hvad gør jeg, når jeg vil sende en faktura til en anden adresse end kundens?

Hvis du vil have en anden fakturaadresse end kundens på fakturaen, skal du vælge Brug fakturaadresse.

Gå på kunden og navigér til Fakturering fanen.

Sæt flueben i Brug fakturaadress, udvid Fakturaadresse området og skrive modtagerens adresse. Du skal som minimum udfylde navn, vej, postnummer, by og land.

Næste gang du lave en faktura på kunden, er det den adresse, der står på brevhovedet.

Hvis fakturaen skal sendes på mail til en anden end kunden, skal du huske at skrive den rigtige mailadresse.

Du kan også sende til flere mailadresser adskilt af semikolon.

Hvis Brug fakturaadresse er markeret, men der ikke er skrevet en adresse, vises fakturaen uden adresse. Du kan ikke bogføre en faktura uden modtager adresse. Hvis du alligevel kommer til at bogføre, kommer der en fejlbesked.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?