Guide til Faktura layout
Opdateret over en uge siden

Sådan laver du selv et fakturalayout i TimeView

For at redigere et faktura layout, skal du først ind i Organisationsindstillinger.

Klik på det lille blå systemikon øverst i venstre hjørne af TimeView.

--->

Her klikker du på Organisationsindstillinger, og derefter vælger du Fakturerings integrationer. Under Fakturerings integrationer kan det godt variere lidt hvilken en af de forskellige integrationer du skal vælge. Bruger du f.eks. E-conomic vil der være en som hedder E-conomic. Den vælger du og klikker efterfølgende på Rediger job. I det vindue som popper op vælger du Rediger layout.

I Rapport designeren kan du skræddersy dit fakturalayout til hvordan du gerne vil have det. Layoutet er delt op i flere segmenter. PageHeader er toppen af fakturaen. Her kan du bl.a. indsætte logo, kunde information og faktura information.

Detail segmentet er selve indholdet i fakturaen. Her kan det tilpasses til hvordan du gerne vil have fakturalinierne til at blive vist på den færdige faktura.

PageFooter er fakturaens fod. Her kan du bl.a. indsætte dit firmas information såsom adresse, telefon nummer m.m.

For at ændre logoet skal du klikke på det nuværende billede og derefter på den lille blå boks med en pil i. Det vil åbne en boks med egenskaber.

Du kan også indsætte en ny billedboks ved at vælge den ude i menuen på venstre side.

Ud fra Billede er der en grå boks. Den klikker du på, og så navigerer du til den mappe hvor billedet er gemt. Når du har valgt billedet, kan det godt være at du skal justere på størrelsen. Hvis det ikke er for stort, kan du vælge Auto-størrelse under Størrelsesangivelse ellers kan du justere størrelsen ved at trække i en af de små blå bokse rundt om billedet.

Ret skrifttype

Ønsker du at rette skrifttype kan dette gøres ved at klikke på det felt som du ønskes rettes. Ude i højre side vil du se en boks med titlen Egenskaber for gitter. Under afsnittet Fremtoning finder du Skrifttype. Her klikker du i feltet og dernæst vil du se en lille boks dukke op ude i højre side. Trykker du på den vil du få mulighed for ændre skrifttype, størrelse og stil. Når du har rettet det tilstrækkeligt klikker du på OK.

Indsæt et nyt felt

Hvis der mangler et felt på dit fakturalayout, kan du indsætte det ved at vælge Etiket i menuen til venstre. Efterfølgende trykker du der hvor du ønsker at etiketten skal være, og så vil den blive indsat på layoutet.

Hvis du kun vil skrive helt almindelig tekst i feltet, vælger du det, og så skriver du. Skal du derimod bruge et systemfelt skal du vælge feltet og så klikke på den lille blå boks. Dernæst klikker du i feltet Databinding, og så vil du få en masse valgmuligheder. Alt under menuen InvoiceDataDto hentes fra TimeView.

Felterne er følgende

ActualCost – Kostpris ganget med antal timer
CalculatedPrice – Beregnet pris felt under Faktura i Fakturering delen i TimeView
CreatedBy – Dette felt fortæller hvem der har oprettet fakturaen
CreatedOn – Dato for hvornår den er oprettet
CustomerCode – Kundekode
CustomerName – Navn på kunden
Department – Afdeling kunden er tildelt under Intern fane på den individuelle kunde
DispatchAddress_AttentionName – Att navn, sættes ved at vælge Ekstern kontakt under Basis fanen på en faktura
DispatchAddress_City – Kundens by som faktura skal sendes til, , rettes under Basis fane på kunden
DispatchAddress_CoName – Kundens c/o navn
DispatchAddress_CustomerContactName – Kontaktperson navn
DispatchAddress_Postbox – Kundens postboks, rettes under Basis fane på kunden
DispatchAddress_Street – Kundens gadenavn, rettes under Basis fane på kunden
DispatchAddress_Zipcode – Kundens postnummer, rettes under Basis fane på kunden
DispatchAddress_Zipcode – Kundens by som er tilknyttet postnummer, rettes under Basis fane på kunden
DueDate – Forfaldsdato
InvoiceDate – Fakturadato
InvoiceNumber – Fakturanummer
InvoicePaymentDays – Hvor mange dage der går før den skal betales
OwnAddressCity – Firmaets egen by
OwnAddressStreet – Firmaets egen gadenavn
OwnAddressZipCode – Firmaets eget postnummer
OwnCvr – Firmaets eget CVR
OwnEmailAddress – Firmaets egen email adresse
OwnFax - Firmaets eget fax nummer
OwnName – Firmaets eget navn
OwnPhone – Firmaets eget telefonnummer
OwnWebPage – Firmaets egen hjemmeside
PaymentId – FI kode, dette rettes ved at gå i Fakturerings integrationer under Organisationsindstillinger. Her vælger du Rediger job på den integration du bruger til fakturering og derefter klikker du på feltet ud fra ScheduleParameters. Der vil dukke en lille grå boks op i højre side du skal klikke på. Her kommer et par felter du kan redigere. Find det som hedder FiCreditorNumber, og vælg det. Her indsætter du nummeret i Value feltet
PaymentInfo – Betalings info, såsom Netto X dage, dette rettes ved at gå i Fakturerings integrationer under Organisationsindstillinger. Her vælger du Rediger job på den integration du bruger til fakturering og derefter klikker du på feltet ud fra ScheduleParameters. Der vil dukke en lille grå boks op i højre side du skal klikke på. Her kommer et par felter du kan redigere. Find det som hedder PaymentInfo, og vælg det. Her indsætter du nummeret i Value feltet
PaymentTerms – Betalings betingelser
Team – Hold, rettes på kunden under Intern fanen
Text – Tekst felt i Fakturalinier
TotalExcludingVAT – Total eksl. Moms
TotalIncludingVAT – Total inkl. Moms
TotalPrice – Total pris
TotalRevenue – Total omsætning
TotalSubjectToVAT – Beløbet som man skal betale Moms af
TotalVAT – Moms beløbet
VATPercent – Moms procent

Anvendt det tilpassede faktura layout

Når du har tilpasset dit faktura layout, så gemmer man layoutet et sted hvor man kan finde det og lukker layout ned. Derefter skal man klikke på knappen "Upload layout", hvorefter du finder og vælger fil du netop har gemt. Filen vil være af typen .repx.

Når layoutet er valgt fra stifinder og du er tilbage i timeview så lukkes Konfigurations boksen og der klikke på knappen "Save" øverst til højre:

Layoutet er endelig gemt når du ser følgende popup: der kan godt være lidt vente tid før end denne boks den kommer frem, men den skal nok komme.

Såfremt du måtte have yderligere spørgsmål er du naturligvis velkommen til at kontakte os via support@timeview.dk, så sidder vi klar til at hjælpe dig.

Besvarede dette dit spørgsmål?