Alla samlingar
E-post
Administrera e-postkonton
Administrera e-postkonton

Hur man lägger till och tar bort e-postkonton i Vaia e-post. Hur du fixar glömt lösenord på din e-post

Niklas avatar
Skrivet av Niklas
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Logga in i kundzonen (https://my.vaia.cloud/login).

Gå in i menyn Tjänster, välj Mina tjänster

Klicka på "VAIA E-post" för den domän det gäller, klicka på raden och inte på domänen.

Klicka på rosa knappen "Administrera E-postkonton"

Nu ska en ny flik öppna sig för admin av e-post för aktuell domän. Den här sidan är helt på engelska. Om du redan har e-postkonton i din domän ska du se dom direkt på sidan, samt hur mycket resurser varje konto använder. Om du klickar på ett av dessa konton kan du fixa forwards, byta lösenord, sätta quota och en massa mera!

Skapa nytt e-postkonto

Om du vill skapa ett nyttt konto trycker du på "plustecknet" längst upp till vänster och trycker på "new user". Ange ett förnamn, efternamn och ett alias, dvs det som ska stå före @ på din domän. Sätt ett lösenord på minst 8 tecken och spara.

Byta lösenord på e-postkonto

Klicka på aktuellt konto. Tryck sedan på stora knappen "Change password", skriv sedan in ett nytt lösenord eller generera ett med slumpgeneratorn bredvid, notera informationen så du kommer ihåg den och bekräfta bytet genom att trycka spara.

Ta bort e-postkonto

Se till att du är på startsidan i dashboarden för din e-postadministration. Kryssa i kryssrutan framför kontot eller de konton du vill ta bort. Tryck sedan på knappen "Select Action" till höger och välj Delete.

Vidarebefordra e-post

Klicka på ett av dina e-postkonton i dashboarden. Till vänster i menyn, klicka på knappen "Email". Klicka in markören i fältet "Forward-to" och ange en e-postadress dit e-post ska vidarebefordras. OBS - när du gör denna inställning som admin så kommer en kopia av varje meddelande att sparas på kontot, vill man inte ha det måste man gå in på webbmailen som användare och där kryssa ur spara-meddelande i mailbox (gubben uppe till höger -> inställningar -> epost -> vidarebefordra).

Lägga till Alias på ett e-postkonto

Information om detta hittar du i den här kbn.

Ändra kvota på domänens alla e-postkonton

På startsidan väljer du Gränser i vänstermenyn, sen på högersidan finns Användarebegränsningar där du kan ange max kontostorlek. Spara med knappen uppe till höger.

OBS - den generella inställningen har lägre prio än ev inställningar på ett e-postkonto

Ändra kvota på ett e-postkonto

Klicka dig in på det konto där kvotan (maxstorleken, gränsen för hur stort kontot får bli) ska ändras, skrolla ned till KVOTER och klicka på knappen USER LIMITS så att du kommer till en ny sida där Account Disk Quota kan anges. Aktivera inställningen och ange den gräns kontot ska ha. Spara-knappen finns uppe till höger.

Alternativ e-postadress

På fliken "Email" har du också möjlighet att ange en alternativ e-postadress. Den fungerar så att om användaren av e-postadressen har glömt sitt lösenord så kan användaren själv via webbmailen köra en funktion för lösenordsåterställning. Då skickas den informationen till den alternativa e-postadressen. Detta kan starkt rekommenderas om dina användare har andra e-postadresser på andra domäner.

Ångra borttagna e-postkonton samt återställning av e-post

Om du råkat permanent radera e-post eller e-postkonton som du vill ångra eller återställa, ta kontakt med supporten genom chatten får vi skapa ett ärende på detta. Att återställa e-post och e-postkonton kan vi göra upp till 14 dagar efter incidenten och är kostnadsfritt för alla som köper eller redan har vår premiumsupport.

kvota quota limit maxsize

Fick du svar på din fråga?