Alla samlingar
VAIA.Cloud
Ansluta till databas
Ansluta till databas

Detta gäller tjänster i Vaia Cloud

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Beroende på vilken tjänst du har så kan du hantera databaser på lite olika sätt. Vissa tjänster tillåter inte att databaser skapas, utan dom skapas i och med att webbplatser skapas. Däremot kan du ändå ansluta till den och i förekommande fall jobba med phpMyAdmin osv.

Logga in i kundzonen och gå till den tjänst och webbplats där du vill ha tillgång till databasen.

På webbplatsens Overview hittar du information om vart du ansluter, titta under rubriken How To Connect, på högra delen en liten bit ned. Klicka på databasen som du vill se uppgifter om.

Fick du svar på din fråga?