VAIA.Cloud

Artiklar kring VAIA Cloud hosting

Niklas avatar Christina Jönsson avatar
28 artiklar i denna samling
Skrivet av Niklas och Christina Jönsson

Extra säkerhetslager för din webbapplikation

Om vår säkerhetstjänst för webbar i Vaia.cloud med malwarescans och waf
Niklas avatar
Skrivet av Niklas
Uppdaterades den här veckan

Hur kommer jag åt min MySQL-databas i VAIA.cloud

Detta gäller siter i VAIA.cloud
Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Skapa ny wordpress-användare

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad är poddtimmar?

Kort förklaring om poddtimmar och hur nyttjande beräknas
Niklas avatar
Skrivet av Niklas
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Konfigurera variabler

Detta gäller webbplatser i VAIA.cloud
Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Skapa en ny webbplats

Så här gör du för att skapa en ny site i VAIA.cloud
Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Skapa klon av en Wordpress-webbplats

Denna artikel gäller Wordpress i VAIA.cloud
Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Skillnad på site och pod

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Var hittar man loggfiler

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Skapa omdirigering från en specifik domän till en viss undersida

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Ingen versionshantering i Wordpress i Vaia Cloud

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Actionsknappen

Förklarar vad som finns under actions i VAIA Cloud
Niklas avatar
Skrivet av Niklas
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad innebär upgrade pod?

Upgrade pod i Vaia Cloud hosting
Niklas avatar
Skrivet av Niklas
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Radera en domän som är kopplad till en site

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Kan VAIA erbjuda SSL till min webbplats

Detta gäller webbplatser i VAIA Cloud
Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur skapar man en omdirigering

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur mycket utrymme och bandbredd används

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Ansluta till databas

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Cache i managed WordPress

Om du kör WP i Vaia Web Apps med en serverimage för WordPress enbart
Niklas avatar
Skrivet av Niklas
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Knyta domän till webbplats

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

DNS-pekning mot webbplats i vaia.cloud

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Besöksstatistik för min webbplats

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Skapa ett SFTP-Konto

Hur du skapar och redigerar ett SFTP-konto och ansluter till detta.
Niklas avatar
Skrivet av Niklas
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad är en image?

Information kring images i Vaia Cloud
Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

SFTP-uppgifter vid uppdatering av tillägg i Wordpress

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Backup och återställning i VAIA.Cloud

Information och backup och återställning av filer och databas på siter i VAIA.Cloud
Niklas avatar
Skrivet av Niklas
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vår nya Cloud hosting och våra paket

Bakgrund och information om våra paket
Niklas avatar
Skrivet av Niklas
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Ansluta med SSH mot VAIA.cloud

Anlslut med ssh mot VAIA hosting
Niklas avatar
Skrivet av Niklas
Uppdaterades den här veckan