Alla samlingar
VAIA.Cloud
Vad innebär upgrade pod?
Vad innebär upgrade pod?

Upgrade pod i Vaia Cloud hosting

Niklas avatar
Skrivet av Niklas
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Om du klickar in på en site bland dina tjänster i kundzonen och klickar sedan på alternativet Action bredvid ditt podnamn kan du se vad du kan göra med din pod. Ett av alternativen är Upgrade pod.

Upgrade pod fixar så att du manuell får in de uppdateringar vi gjort i bakgrunden för din pod. Den fixar också vårt eget plugin VAIA cloud som du kanske sett i din WordPress-installation och uppdaterar den.

Syftet är inte att du ska behöva logga in av och till och trycka på den här knappen. Den kan användas när någonting inte står rätt till med din pod, eller om vaia pluginet kan tänkas behöva uppdateras i WordPress.

Fick du svar på din fråga?