Alla samlingar
VAIA.Cloud
Skillnad på site och pod
Skillnad på site och pod
Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Nu i vår nya Cloud-hosting har det dykt upp en del nya begrepp som kan vara knepiga att förstå.

Vi har orden "site och siter" (webbplatser) samt "Pod och poddar" och ska här försöka ge dig en kort förklaring till vad skillnaderna mellan dessa är.

En site kan bestå av upp till tre poddar. Av dessa tre poddar så är en av dom i fronten, den som kallas för Live Pod (aktiv).

Du kan bara koppla skarpa domäner till din livepod. Övriga poddar i din site kan du använda för dev/staging och utveckling/test.

Poddar som du skapar kostar resurser i form att minne, CPU, disk med mera. Dessa räknas samman med din månadsfaktura och du kan ha full kontroll på detta i kundzonen under Billing. Du betalar helt enkelt för det du nyttjar.

På de flesta av våra tjänster kan du skapa flera siter utan problem.

Vad exakt är en Pod i Kubernets sammanhang?

Om du vill öka tillgängligheten och prestandan för en applikation som körs i Vaia Cloud Kubernetes, så kan du använda flera poddar. En pod är en behållare för en del av applikationen som körs på en nod i Kubernetes-klustret. Genom att använda flera poddar kan man fördela belastningen över flera enheter, vilket kan öka tillgängligheten och prestandan för applikationen.

För att använda flera poddar i Kubernetes, så kan man använda en replicaset eller en deployment. Det är detta du själv sätter i kundzonen under performancefliken med en enkel knapptryckning.

En replicaset ser till att det alltid körs ett bestämt antal poddar i klustret, medan en deployment används för att hantera och uppgradera versioner av applikationen. För att öka antalet poddar kan man ändra på konfigurationen med i kundzonen. På så sätt kommer Kubernetes automatiskt att skapa och distribuera nya poddar i klustret.

Det är viktigt att komma ihåg att skalning inte alltid är en lösning på prestandaproblem, utan att man först behöver optimera applikationen och dess infrastruktur för att uppnå bästa prestanda. Du kan också börja med att utöka resurserna på en enskild pod först.

Fick du svar på din fråga?