Alla samlingar
VAIA.Cloud
Vad är poddtimmar?
Vad är poddtimmar?

Kort förklaring om poddtimmar och hur nyttjande beräknas

Niklas avatar
Skrivet av Niklas
Uppdaterad för mer än en vecka sedan


En tjänst i VAIA Cloud kan bestå av flera siter, en site kan bestå av en eller flera poddar. Om du kör en site som består av en podd i en timme så har du förbrukat en poddtimme. Om du till exempel har fyra siter igång i ditt paket använder dom tillsammans 4 poddar. Om alla är igång under en timme blir då nyttjandet under den timmen 4 poddtimmar.

I statistiken (Statistics i vänstermenyn) kan du slå samman eller se enskilda siter och deras nyttjande i grafen för podtimmar (pod usage). Om du har flera siter så visas de med olika färg, klicka på färgen/namnet för exkludera eller inkludera den siten i statistiken.


Och, startar du upp en ny site, blir det en pod till förstås, eller om du klonar en site till en devpod, så har du en till i statistiken.

Fick du svar på din fråga?