Når du sender en Præsentation, gemmes modtagerne som kontakter. Måske ønsker du at importere alle dine kontakter du har i gMail, Outlook eller et CRM system.
Så vil XpressU kunne auto foreslå et navn når du vil sende en præsentation.

Du finder importer funktionen i Hovedmenuen (bemærk at den før var placeret på send præsentation dialogen)

Der er 2 måder at importere på. Via Google/gMail og via en CSV fil

Importer dine gMail kontakter

Vælg Start import ...

.. du skal nu fortælle XpressU hvilken gMail konto du har

Her efter går XpressU i gang med at hente dine kontakter ind.

Importer dine kontakter via en CSV fil

Du kan importere en CSV fil der består af en kolonne med navn og en kolonne med email.

Se og download et eksempel her

Læs denne artikel fra Microsoft om hvordan du eksporterer fra Outlook


Fandt du dit svar?