Når du sender en Præsentation, gemmes modtagerne som kontakter. Måske ønsker du at importere alle dine kontakter du har i gMail, Outlook eller et CRM system.
Så vil XpressU kunne auto foreslå et navn når du vil sende en præsentation.

Du finder importer funktionen i Hovedmenuen (bemærk at den før var placeret på send præsentation dialogen)

Der er 2 måder at importere på. Via Google/gMail og via en CSV fil

Importer dine gMail kontakter

Vælg Start import ...

.. du skal nu fortælle XpressU hvilken gMail konto du har

Her efter går XpressU i gang med at hente dine kontakter ind.

Importer dine kontakter via en CSV fil

Læs denne artikel fra Microsoft om hvordan du eksporterer fra Outlook


Fandt du dit svar?