Alle samlinger
Præsentationer
Statistik og besvarelser
Statistik og besvarelser
John Kanding avatar
Skrevet af John Kanding
Opdateret for mere end en uge siden

Du finder statistikken for en Præsentation i menuen på Thumb i Biblioteket


Statistikken er delt op i 3 faner. Visninger, Sendt fra XpressU og Besvarelser.

Helt til højre er en periodevælger. Periodevælger har gænge intervaller såsom I går, sidste 7 dage og Sidste måned. Med Anden kan der opsættes et vilkårligt interval.

En opsummering af alle Sendte, Startede, Afsluttede og Besvaret vises øverst. Tallet til venstre er for den valgte periode. Tallet til højre er for hele perioden, siden Præsentationen startede.

Der kan søges efter specifikke personer med Søgefeltet.

Graf knap. Her kan der skiftes mellem at se visninger som en Graf eller en Tabel.

Eksporter statistikken til en Excel(CSV) fil.

Visninger

Visninger lister hvor mange der har set Præsentationen inden for perioden
Hver visning har en linje. Hvis bruger skal udfylde Navn og/eller email er disse ligeledes vist. Ellers vil bruger være anonym.

Bemærk:
Som noget nyt er der nu tidsstempel på hvornår bruger har startet Præsentationen. Dette er ikke bagud kompatibelt, så tidligere visninger vil blot have en streg.

Hver dato i perioden har sin egen hovedlinje(grøn) og indeholder en opsummering. Hver enkel afspilning, vises pr linje nedenunder.

Under Skema kolonnen kan vi se en brugers score, såfremt der er et Spørgeskema i Præsentationen. Scoren er en knap og et klik på den, leder os til Besvarelser fanen med den pågældende brugers data.

Har bruger modtaget Præsentationen fra XpressU, er en Gensend knap tilgængelig. Hermed kan Præsentationen sendes igen, men den samme tekst som sidst. Dette kan dog ændres hvis ønsket.

Visninger kan skiftes til Graf, så vi visuelt kan se progressionen af visninger over tid. Ved at klikke på Startet og Afsluttet kan vi vælge af se grafen for Startet(grøn stiplet) , Afsluttede(rød) eller begge på en gang.

Tryk på [Tabel] knappen, og vi kommer tilbage til Tabel visning.

Sendt fra XpressU

Udover at Præsentationer kan udgives via Links, QR kode, Hjemmesider, Sociale Medier og sendes fra dit eget email program, kan der også sendes direkte fra XpressU.
Har du sendt fra XpressU, kan du let gensende den samme email igen, med samme ordlyd og modtagere.

Besvarelser

Har Præsentationen et eller flere Spørgeskemaer, listes brugernes svar under Besvarelser.

Der kan vises alle besvarelser for perioden, eller for hver enkelt bruger.

Besvarede dette dit spørgsmål?