Undersøgelser(Surveys) er en udvidelse af XpressU's spørgeskemaer. De tidligere var udformet som en Quiz, hvor der var et eller flere rigtige svar.

En Undersøgelse er baseret på et udsagn hvor bruger skal angive på en skala, hvor enige de er i udsagnet. Jo højere tal på skalaen desto mere enig.

Surveys er et separat modul. Kontakt os i chatten hvis du ønsker dette modul for din XpressU konto

Oprettelse af undersøgelse

Du opretter en Undersøgelse ved at gå til Medier -> Spørgeskema og klikke på nyt Spørgeskema knappen. Det lille kryds markeret i den røde firkant her

I den efterfølgende dialog kan du vælge mellem Quiz eller Undersøgelse

Her vælges selvfølgelig Undersøgelse i dette eksempel.

Nu kan du bevæge dig igennem de 3 faner for at oprette din undersøgelse


Næste

Se også

Besvarede dette dit spørgsmål?